Webinář: ESG regulace a reporting, aktuální stav a očekávaný vývoj

20. 12. 2022
Doba čtení   2 min
Sdílet

Komerční banka se už pravidelně, přes své webináře, věnuje relevantním tématům v oblasti udržitelnosti. Cílem je poukázat na aktuální trendy a důležité novinky pro české firmy a podnikatelské prostředí. Jednou takovou je aktuální vydání finálního návrhu standardů ESRS, kterou připravila poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG). Právě tyto standardy pomohou firmám nastavit formu nefinančního reportingu dle ESG principů. Hosté webináře otevřeli také otázku dvojí materiality a co to pro firmy znamená nebo to, jak se staví Komerční banka k posuzování ESG rizik.

Webinář: ESG regulace a reporting, aktuální stav a očekávaný vývoj

Přístup Komerční banky k ESG faktorům při korporátním financování

Posuzování ESG rizik v kontextu korporátního financování, malých a středních podniků se Komerční banka věnuje již od roku 2020. Sleduje zejména vyspělost klienta v ESG tématu, jeho reputaci, výsledky klimatických kontrol a celkový soulad s ESG regulacemi. U korporátních klientů navíc Komerční banka splňuje regulatorní požadavky dle EBA*/ECB

To, že Komerční bance problematika ESG není lhostejná, dokazují i stanovené cíle v rámci skupiny Society General, kterými jsou: Postupně ukončit financování tabákového průmyslu, zaměřit se na větší ekologizaci vodní dopravy a dosáhnout uhlíkové neutrality u klientského portfolia i ve vlastním provozu do roku 2050. Jak chce Komerční banka stanovených cílů dosáhnout, se můžete dozvědět z úst Milana Tomíka, Environmental and Social Risk Experta z Komerční banky, který byl hostem webináře.  

Návrh EFRAG reportovacích standardů

Webinář dále představil definované standardy ESRS a upozornil na to, že pro každou firmu nejsou všechny standardy povinné. Pouze vyplnění standardů Cross-cutting Exposure Drafts neboli průřezových standardů je povinné pro každou firmu. Reportování dle ostatních tematických standardů (environment, social a governance – ESG) záleží na daném odvětví firmy. Ta si svá významná témata v rámci pilířů definuje na základě analýzy dopadů a rizik, tzv. dvojí materiality, která slouží k tomu, aby firma zjistila, jaké má dopady na společnost a naopak, jak společnost ovlivňuje danou firmu. 

Dan Heuer, CEO, Impact metrics, na webináři zmínil, že k tomu, aby firma mohla veškeré potřebné informace dle reportovacích standardů zveřejnit, je nutné, aby prošla takzvaným procesem udržitelnosti. Základem tohoto procesu je již zmíněná dvojí materialita, která stanovuje příslušná témata v rámci tematických standardů. Na základě zvolených témat v pilířích E, S a G tak může být sestavena strategie udržitelnosti, která stanovuje firemní cíle a samotnou strategii. Firma na základě své strategie realizuje veškeré činnosti a ty reportuje v rámci ESRS reportingu, který firmu zhodnotí, jak si vede v daných oblastech. Na základě toho firma komunikuje své aktivity.  

Nevíte, jak vypadá report udržitelnosti?

Můžete se inspirovat na portále reportyudrzitelnosti.cz. Jedná se o centrální místo, kam mohou firmy vkládat své reporty udržitelnosti, čímž dojde k vytvoření centrálního místa sloužícího pro správu reportů.

Více si poslechněte ze záznamu webináře zde.

 

*EBA Guidelines jsou legislativní požadavky pro banky, jak zahrnout posuzování ESG faktorů do procesu schvalování úvěrů.