21. 3. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Získejte fotovoltaiku za korunu nebo za dotace z nové výzvy

Neobnovitelné zdroje energie neboli tradiční paliva jsou v dnešním světě pomalu ale jistě na ústupu.

Získejte fotovoltaiku za korunu nebo za dotace z nové výzvy

Získejte fotovoltaiku za korunu nebo za dotace z nové výzvy
Zdroj: Zdroj: Unsplash

Krátce o fotovoltaice

Velkou výhodou fotovoltaiky je podpora energetické soběstačnosti. Nacházíme se v době, kdy není nic jisté, a aktuální situace je tomu důkazem. Dle organizace Fakta o klimatu se Rusko na dovozu zemního plynu do EU podílí ze 45,3 %, na dovozu ropy z 27 % a na dovozu uhlí ze 46 %. Evropská komise již představila plán REPowerEU, který má za cíl snížit závislost EU na dovozu fosilních paliv z Ruska. Mimo to by se však každý stát měl snažit být pokud možno co nejvíce soběstačný. K tomu perfektně slouží fotovoltaické systémy. Ty mimo jiné zajistí i úsporu energií a samozřejmě aktivní snižování naší uhlíkové stopy.

O fotovoltaice jste od nás jistě již slyšeli, a to například v rámci produktu „Fotovoltaika za korunu“, která je výsledkem spolupráce mezi ČEZ ESCO a leasingovou společností SGEF. 

  Více si o projektu „FVE za korunu“ můžete přečíst zde. 

Detailněji k výzvě na dotace

Další možností, jak získat fotovoltaiku do své firmy za minimální náklady, je využití výzvy od Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Fotovoltaické systémy s/bez akumulace. Díky této výzvě máte možnost dostat zafinancované vybudování fotovoltaické elektrárny. Doslova je cílem „podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR“.

Dotace směřují na dva typy projektů

  1. Celý objekt: Spadají sem žadatelé, kteří vlastní nemovitost nebo ji mají celou v nájmu. Zde jsou pro ně připraveny tři miliardy korun.
  2. Část objektu: V této části je pro žadatele uvolněna jedna miliarda korun a je připravena pro ty, kteří mají v nájmu jen část nemovitosti za účelem instalace fotovoltaické elektrárny (například střechy).

Jaký je rozpad zdrojů financování?

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a je rozložena následovně:

  • 35 % pro fotovoltaické systémy,
  • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy,
  • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy.

Jednodušší podmínky

Vymezení podmínek se zdá jednodušší, než tomu bylo dříve. Není nutné si totiž nechat zpracovat energetický posudek, zároveň odpadá povinnost vyhlašovat výběrová řízení.

Na detailnější informace k výzvě se můžete podívat v originálním dokumentu, který naleznete na stránkách MPO zde.

Nezapomeňte

Ministerstvo průmyslu a obchodu začíná žádosti přijímat od 22. 3. 2022. Nejzazší datum ukončení příjmu žádostí o podporu je potom 30. 6. 2022.

  Potřebujete vyřídit dotace na fotovoltaiku? Obraťe se na KB EU Point.