Greenwashing a pravidla komunikace udržitelnosti

Ve spolupráci

CIRAA

Greenwashing a pravidla komunikace udržitelnosti

Nastavují se přísné sankce. Jak nedoplatit na greenwashing?

Věděli jsme, že za greenwashing pravděpodobně začnou hrozit sankce až 4 % ročního obratu, roční zákaz účasti ve veřejné soutěži nebo konfiskace produktu či zisků z prodeje produktu, u kterého se prokázal greenwashing? Nová evropská legislativa o zelených tvrzeních, tzv. směrnice Green Claims, bude po volbách do Evropského parlamentu pravděpodobně přijata Radou EU. Do dvou let by tak měla nabýt účinnosti. A jak tedy správně komunikovat? Máme pro vás pravidla pro prevenci greenwashingu.

Pravidlo č. 1 – Komunikujte transparentně a pravdivě

Více než polovina tvrzení většiny značek poskytuje vágní nebo nepodložená tvrzení. Nová legislativa proto míří k zvýšené transparentnosti. Cílit bude na využívání důvěryhodných certifikací třetích stran, komunikaci pozitivních i negativních dopadů, jasné označení, pokud je uhlíková stopa kompenzována skrze offsety, a také zakazuje vágní tvrzení jako “ekologický, šetrný k přírodě” a podobně, pokud nejsou podložena jasnými důkazy.

Pravidlo č. 2 – Mějte podložená vaše DOBROVOLNÁ TVRZENÍ

Pravidla pro komunikaci míří k DOBROVOLNÝM sdělením. Dobře si je proto promyslete, mějte dostatek důkazů pro vaše tvrzení a ideálně se opírejte o reálná data, výpočty nebo důvěryhodné metody, jako například posuzování životního cyklu (LCA).

Pravidlo č. 3 – Marketéři budou v centru dění - poznejte vlastní firmu

Každý marketér by měl dopodrobna znát vlastní firmu i produkty. Měl by znát dopady činnosti společnosti, pro kterou pracuje, a to nejen na životní prostředí, ale také na společnost. Zákazníci, zaměstnanci, ani investoři se už nedají zlákat hezkými kampaněmi. Doporučujeme proto podívat se na ESG report nebo jiný dokument o činnosti společnosti, začít cílit na své silné stránky a být transparentní v nedostatcích. Za „špatný” ESG report hrozí pouze zanedbatelné pokuty. Za špatně nastavenou komunikaci ale vystavíte firmu velkému riziku a vysokým pokutám.

Pravidlo č. 4 – Poznejte pravidla

Zorientovat se v greenwashingu vám samozřejmě pomůže legislativa. Jak jsme s greenwashingem na českém trhu už také několik let zkoumá CIRA Advisory a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Jak přistupují ke greenwashingu a jak je na tom český trh, shrnuli v těchto metodikách. Pokud ale hledáte oficiální zdroj evropských institucí, doporučujeme podívat se přímo do legislativy:

Co se bude dít dál?

Do roku 2026 by měla vstoupit v platnost nová přísnější pravidla o komunikaci. Na finální schválení směrnice Green Claims, která definuje přísné sankce, ještě čekáme. Už ale byla schválena její sesterská směrnice o posílení postavení spotřebitelů v rámci zelené transformace, a ta by měla být do české legislativy transponována do dvou let.

Co se bude dít dál?