26. 4. 2023

Digitalizace: chytřejší hospodaření obcí a firem

V tomto díle se zaměříme na to, co si pod těmi digitálními nástroji máme představit, resp. jaké takové nástroje můžou využít obce a města a samozřejmě i firmy.

Host Martin Luňáček a Otto Zeman

Digitalizace: chytřejší hospodaření obcí a firem

Martin Luňáček a Otto Zeman z Vodafone

Pozvání do cirkulárního studia tentokrát přijali Martin Luňáček, obchodní manažer pro speciální zakázky a projekty ve Vodafonu, a taky Otto Zeman, specialista na IoT řešení ve Vodafonu. Jsou tato digitální řešení to, čemu jsme dřív říkali Smart City solutions? Co musí města udělat, aby mohla získávat a zpracovávat data a na základě toho hospodařit šetrněji?