27. 5. 2024

Energie anebo plodiny? Můžeme mít obojí!

Agrovoltaika, známá také jako agrivoltaika, je inovativní koncept, který kombinuje produkci solární energie a zemědělství na stejném pozemku. V praxi to znamená instalaci solárních panelů nad pole, louky, pastviny, sady, vinice či chmelnice. Tyto panely pak produkují čistou elektřinu, zatímco plodiny pod nimi mohou i nadále růst.

Host Jiří Bím

Energie anebo plodiny? Můžeme mít obojí!

Jiří Bím ze Solární asociace

Zastavět zemědělskou půdu solárními panely rozhodně šetrné není, ale kombinace pěstování – anebo třeba chování dobytka – a instalace panelů na zvýšené konstrukci dává minimálně na papíře smysl. Začátkem května poslanci ve třetím čtení schválili novelu Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která by měla zjednodušit cestu k agrovoltaickým projektům v Česku. A ještě před tím jsme si povídali s Jiřím Bímem ze Solární asociace, která se o rozvoj agrovoltaiky zasazuje.