29. 5. 2022

Koně, kteří zachraňují krajinu a bojují s klimatickou krizí

V roce 2015 přivezla obecně prospěšná společnost Česká Krajina do Milovic ve Středních Čechách stádo divokých koní z britského Exmooru. V bývalém vojenském prostoru měli tito kopytníci pomoct navýšit druhovou pestrost a některým původním druhům vrátit se do oblasti.

Host Dalibor Dostál

Koně, kteří zachraňují krajinu a bojují s klimatickou krizí

Dalibor Dostál z České krajiny

Nejen, že se to za sedm let fungování rezervace povedlo, kopytníky obstarávaná krajina navíc lépe bojuje s klimatickými změnami – například s pokračujícími suchy. Projekt Česká krajina tak plní 13. cíl udržitelného rozvoje OSN, tedy přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů. V tomto díle Loopy si o tom popovídáme s Daliborem Dostálem, ředitelem České krajiny.