26. 10. 2021

Mojmír Baroň (MENDELU) o technologii jímání kvasných plynů z vín

Jedním z principů cirkulární ekonomiky je využívat i to, co by jinak skončilo jako odpad. A ideálně díky tomu nahradit například fosilní zdroje panenských surovin. A v dnešní LOOPĚ vám představím technologii, která tento princip splňuje a mohla by se stát zajímavým zdrojem oxidu uhličitého. Ten totiž obsahují třeba i kvasné plyny vznikající při procesu výroby vína. Doteď se tyto plyny jen vypouštěly do ovzduší.

Host Mojmír Baroň

Mojmír Baroň (MENDELU) o technologii jímání kvasných plynů z vín

Mojmír Baroň z Mendelovy univerzity

Vědci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity se sídlem v Lednici ve spolupráci s firmou M-ex production ale přišli na to, jak tyto kvasné plyny jímat a využívat je jednak v potravinářství na sycení nápojů, ale samozřejmě i v jiných průmyslových odvětvích. Probereme to s vedoucím ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity Mojmírem Baroňem.

LOOPA vzniká ve spolupráci s CIRA Advisory, poradenskou společností v oblasti udržitelnosti a Cirkulární ekonomiky a za podpory Komerční banky. A sponzorem tohoto dílu je i společnost Unico.ai, která pomáhá s komercializací akademických projektů.