14. 12. 2022

S Kokozou o plýtvání potravinami - jste to co vyhodíte!

Uvědomují si lidé v domácnostech, kolik toho zbytečně vyhodí? A daří se je vzdělávat, aby neplýtvali tolik? Poslouchejte čtvrtý díl společné minisérie LOOPY s Kokozou!

Host Krystýna Mrkvičková, Lea Kubíčková a Stanislava Voběrková

S Kokozou o plýtvání potravinami - jste to co vyhodíte!

Krystýna Mrkvičková z Kokozy, Lea Kubíčková z Provozně ekonomické fakulty a Stanislava Voběrková

Mendelova univerzita se zaměřila na to, jak moc obyvatelé vybraných brněnských sídlišť plýtvají potravinami. A my jsme si Kristýnou Mrkvičkovou z Kokozy zajeli popovídat s vedoucí tohoto projektu Leou Kubíčkovou z Provozně ekonomické fakulty a taky se Stanislavou Voběrkovou o jejich navazujícím projektu.

Co se v podcastu dozvíte:

1:48 Jaká je produkce gastroodpadu a jaké množství potravin se vyplýtvá?

5:42 Co je potravinový odpad a jak se měří?

10:23 Jaký vliv měla sezónnost a covid na množství potravinového odpadu?

16:03 Je možné ovlivnit spotřebitele v plýtvání?

19:37 Jak zefektivnit nakládání s gastroodpadem?

26:44 Potravinový odpad v gastroprovozech

28:59 Bioodpad na sídlištích

31:50 Jak gastroodpad zhygienizovat?

36:00 Závěrečné shrnutí

Podcast vznikl v rámci projektu O kompostu je slyšet, který byl spolufinancován Ministerstvem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.