22. 11. 2023

Sundejme podpatky, obujme boty na míru. Inkluze jako cesta k větší udržitelnosti

Proč bych se jako zaměstnavatel měl snažit být více inkluzivní? Proč bych měl myslet na to, jestli mají všichni mí zaměstnanci rovná práva i pracovní podmínky bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci nebo speciální požadavky?

Host Jana Vychroňová a Vojtěch Bartoš

Sundejme podpatky, obujme boty na míru. Inkluze jako cesta k větší udržitelnosti

Jana Vychroňová za Vodafone a ekonom Vojtěch Bartoš

Sice se tady v LOOPĚ většinou bavíme o cirkulární ekonomice a udržitelnosti z hlediska šetrnosti vůči životnímu prostředí, ale i tyto otázky patří pod širokou definici udržitelnosti. Sociální pilíř je totiž pro udržitelnost našeho podnikání velmi důležitý. Často se ale zaměstnavatelé ptají, co jim to přinese, především z ekonomického hlediska. Stejně jako u zavádění principů cirkulární ekonomiky do své praxe totiž vidí jen čas a peníze investované do opatření, která pravděpodobně přímo nezlepší například prodejní čísla.

Se společností Vodafone Česká republika jsme se proto rozhodli natočit podcastovou minisérii o tom, že důraz na větší inkluzi a péči o tzv. well-being zaměstnanců může být pro firmy z dlouhodobého hlediska ve skutečnosti výhodný. Vodafone se dlouhodobě snaží narovnávat práva a pracovní podmínky svých LGBTQ+ zaměstnanců, pomáhat obětem domácího násilí a klást důraz na prevenci takových činů nebo třeba vycházet vstříc rodičům, kteří kvůli svým rodinným povinnostem potřebují zkrácené úvazky.

V následujících čtyřech dílech se na tato témata podíváme podrobněji – a v tom dnešním zkusíme kvantifikovat, co taková péče o zaměstnance může firmě přinést právě i z finančního hlediska. Mými hosty v Cirkulárním studiu jsou tentokrát Jana Vychroňová, manažerka diverzity a inkluze ve Vodafonu, která za svoji práci v této oblasti dostala i ocenění HR osobnost roku 2022. A z Milána se s námi online spojil ekonom Vojtěch Bartoš, který se mimo jiné věnuje vlivu diskriminace na ekonomiku.

Podcast LOOPA vzniká ve spolupráci s CIRA Advisory, poradenskou firmou v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a v případě této minisérie i s Vodafone Česká republika.