Eurowag a udržitelná komerční silniční doprava

8. 3. 2024
Sdílet

Eurowag poskytuje chytrá řešení a optimalizaci v oboru komerční silniční dopravy. Vzhledem k dopadům tohoto odvětví na životní prostředí se společnost aktivně zasazuje také o dekarbonizaci nákladní dopravy a rozvoj řešení pro bezemisní mobilitu. Jaké konkrétní projekty má Eurowag v plánu?

Eurowag a udržitelná komerční silniční doprava
Sdílet