Rozvíjejte svou firmu udržitelně

Accolade a průmyslová hala podle nejpřísnějších měřítek udržitelnosti

Průmyslová hala investiční skupiny Accolade, jež bude součástí průmyslového parku Cheb East, je navržena podle principů udržitelného stavebnictví. Usiluje zároveň o získání nejvyššího hodnocení v rámci certifikace BREEAM.

Více info
Accolade a průmyslová hala podle nejpřísnějších měřítek udržitelnosti

Modrozelená infrastruktura v obci Přísnotice

V moravské obci Přísnotice přistoupili k rekonstrukci místní komunikace inovativním způsobem. Stávající povrchy budou nahrazeny novým propustným řešením využívající principy modrozelené infrastruktury. Realizace, při které bude na komunikaci využita technologie umožňující zasakování srážkových vod, je v Česku naprostým unikátem.

Více info
Modrozelená infrastruktura v obci Přísnotice

Eurowag a udržitelná komerční silniční doprava

Eurowag poskytuje chytrá řešení a optimalizaci v oboru komerční silniční dopravy. Vzhledem k dopadům tohoto odvětví na životní prostředí se společnost aktivně zasazuje také o dekarbonizaci nákladní dopravy a rozvoj řešení pro bezemisní mobilitu. Jaké konkrétní projekty má Eurowag v plánu?

Více info
Eurowag a udržitelná komerční silniční doprava

Rozvíjejte svou firmu udržitelně - odebírejte newsletter

Firmy i veřejný sektor mohou fungovat udržitelně a odpovědně vůči životnímu prostředí. Inspirujte se příklady dobré praxe a zjistěte, jaká legislativní opatření budou mít dopad na váš byznys a kde najít úspory. Odebírejte newsletter Společně udržitelně a každé dva týdny dostanete čerstvé informace a inspirativní příběhy.

Odebírejte newsletter Společně udržitelně

Řešíte ve firmě dané téma?

Vyhledejte si články v naších aktualitách