Hlavní město Praha

Aplikace CleverIrrigation přináší inspiraci, jak zavádět chytré technologie do zemědělství

Společnost CleverFarm je průkopníkem na poli precizního zemědělství. Tedy směru, který se zaměřuje na sběr dat o vegetaci a orné půdě a na základě těchto údajů doporučuje, kdy, kde a s jakou intenzitou aplikovat hnojiva, osiva, vodu nebo postřiky. CleverFarm k tomu používá řadu chytrých technologií. Vytvořili například aplikaci CleverIrrigation, která uživatele upozorní, pokud stav vody či vegetace není optimální.

Aplikace CleverIrrigation přináší inspiraci, jak zavádět chytré technologie do zemědělství

Aplikace CleverIrrigation přináší inspiraci, jak zavádět chytré technologie do zemědělství

Automatizovaný systém CleverIrrigation poskytuje zemědělci data o půdě i podnebí

Nedostatek srážek na našem území staví zemědělce před řešení nových problémů. Těmi jsou například velké výdaje na závlahový systém, energii a vodní zdroje. S efektivním řešením v podobě moderních technologií přišla společnost CleverFarm. Do stávajících závlahových systémů instaluje monitorovací a řídící část, která mechanismus promění na chytrou a automatizovanou závlahu. Ten je napojen i na platformu CleverIrrigation.

Automatizovaný systém je založený především na sběru dat z půdních senzorů a meteostanice. Zemědělec tak v reálném čase získá například informace o množství dešťových srážek, salinitě a vlhkosti půdy, teplotě a vlhkosti vzduchu nebo evapotranspiraci, tedy výparu z půdy a vegetace.

CleverIrrigation umožňuje nastavit automatické závlahové plány i reagovat na aktuální vývoj počasí. Zároveň snižuje náklady na obsluhu závlahového systému i spotřebu vody.

Zjištěná data však nemusí zemědělec vyhodnocovat sám. I to dokáže systém připravit za něj. Stačí si v aplikaci CleverIrrigation nastavit závlahové plány, dle kterých je pak už celý závlahový systém řízen automaticky.

Pokud však přeci jenom preferuje uživatel reagovat na aktuální vývoj počasí, může závlahový systém řídit i v reálném čase. Aplikace CleverIrrigation funguje totiž na všech zařízeních, na tabletu i mobilním telefonu. Může tak doslova obhospodařovat zeleň z pohodlí domova.

CleverIrrigation jde však ještě dál a jako většina chytrých aplikací nabízí zemědělcům i systém notifikací. Formou SMS nebo e-mailem tak aplikace uživatele upozorní, pokud je překročena hodnota některé ze sledovaných podmínek. Na to může zemědělec ihned zareagovat úpravou závlahového systému.

To vše umožňuje zemědělci nejen snížit personální náklady na obsluhu závlahového systému, ale také zefektivnit hospodaření s vodou. Optimalizací závlahy lze totiž snížit spotřebu vody i energie až o 50 %. Právě to dokazuje i případová studie společnosti CleverFarm z Riegrových sadů na Praze 2.

CleverIrrigation šetří vodní zdroje a lze snadno napojit na stávající systém závlahy

Ve spolupráci s městskou částí Prahy 2 se CleverFarm v letošním roce spustilo provoz automatizovaného závlahového zařízení v Riegrových sadech. „Závlahový systém byl ponechán původní. Naše technologie se dá totiž snadno napojit na jakýkoli systém závlahy a nevyžaduje tedy další technické a stavební úpravy,“ doplňuje Adam Zlotý, spoluzakladatel CleverFarm. Samotné senzory a řídicí jednotka pak fungují bezdrátově a jsou napojeny přímo na aplikaci CleverIrrigation.

Od začátku dubna do začátku října došlo nejen k výraznému zlepšení trávníku, ale také k podstatné úspoře vody:

  • Uspořeno bylo 1414 m3 vodních zdrojů. Tedy přes 54 % běžné spotřeby vody ve sledovaném období.
  • Úspora za vodné byla 79 014 Kč.

CleverIrrigation optimalizuje rozmístění závlahového systému

„Díky systému CleverIrrigation bylo také zjištěno, že na některých místech parku úplně chybí sprinklery, případně jsou špatně rozmístěny. To negativně ovlivňuje závlahu trávníku,“ komentuje Zlotý. CleverIrrigation pomohl tyto disfunkce detekovat, včetně odhalení špatně zapojených sprinklerů, tedy zařízení na rozvádění vody v závlahových zařízeních. Zároveň bylo doporučeno také úpravit tlaku vody ve zvlášť suchých obdobích.

Na případové studii v Riegrových sadech se tak ukazuje, že technologie CleverIrrigation dokáže nejen zlepšit kvalitu vegetace, ale přináší svých uživatelům také finanční úsporu. Zároveň díky vysokým úsporám vody a nižší spotřebě hnojiv umožňuje zemědělcům i samosprávám pečovat o půdu a parky udržitelněji.

CleverFarm pomáhá naplňovat udržitelné cíle ESG i zásady precizního zemědělství

Jedná se tak o spolehlivé řešení pro naplňování cílů ESG i zavedení principů precizního zemědělství do péče o krajinu. Pomocí automatizace a jednoduše pochopitelných, přesných dat, přináší farmářům také významné ekonomické benefity. Interpretací dat pomáhá totiž CleverFarm snížit náklady farmářů až o 30 % na vstupy jako jsou hnojiva, osiva, postřiky na ochranu rostlin nebo provozní náklady na pohyb strojů. Produkci se naopak daří zvýšit až o 15 %.

CleverFarm se zaměřuje na udržitelné hospodaření a takové způsoby zemědělství, které nebudou zatěžovat životní prostředí. Není tedy divu, že za své přínosy byla společnost CleverFarm oceněna v rámci žebříčku CzechCrunch jako udržitelný business roku 2021, a to v kategorii zemědělství.