EVC Group Zlínský kraj

Bateriová laboratoř od EVC group pomáhá firmám s výběrem správného lithiového článku

Není baterie jako baterie. Každá se totiž dle svých vlastností hodí na něco jiného. Bateriové články se podstatně liší výkonem, trvanlivostí, stabilitou i spolehlivostí. Právě zkoumáním těchto parametrů se zabývá bateriová laboratoř společnosti EVC Group. Výstupem jsou nejen podrobné analýzy o vlastnostech jednotlivých bateriových článků, ale také doporučení, pro jaké použití jsou dané baterie vhodné. To ocení právě projekty, které chtějí své energetické zdroje postavit na elektrické energii.

Bateriová laboratoř od EVC group pomáhá firmám s výběrem správného lithiového článku

Bateriová laboratoř od EVC group pomáhá firmám s výběrem správného lithiového článku

Výběr správného lithiového článku rozhoduje o ziscích nebo ztrátách

Výběr špatného bateriového článku se může stát kamenem úrazu projektu, respektive může rozhodnout o jeho ztrátách či ziscích. Aby firmy a investoři nemuseli tápat u výběru článku, vznikla ve Zlínském kraji bateriová laboratoř, která dokáže projektům doporučit vhodné řešení. Za projektem stojí společnost EVC Group, propagátor průmyslových řešení lithiových baterií.

Ve své bateriové laboratoři v Hulíně simuluje reálné aplikace bateriových článků a zkoumá jejich potenciál. Vzniká tak podrobná analýza možného použití daného lithiového článku. Lithiové baterie jednotlivých výrobců se totiž podstatně liší chemickým základem a výrobní technologií. A to vše následně ovlivňuje i vlastnosti baterie a její výkon.

V bateriové laboratoři se testuje životnost baterií i ve specifických klimatických podmínkách

„Na naší bateriovou laboratoř se obrátila například společnost, která potřebovala otestovat funkční bateriové řešení pro provoz v oblasti pouští části Afriky. To je z pohledu teploty i klimatických podmínek samozřejmě velmi specifické prostředí. Podobně jsme konzultovali projekt i pro klienta, který skladuje potraviny ve velkoobjemových chladicích zařízeních, a hledal naopak vhodné baterie pro tyto extrémně nízké teploty,” komentuje nedávné spolupráce Jan Vejbor, vedoucí obchodu společnosti EVC Group.

Ročně otestují v bateriové laboratoři až 30 druhů bateriových článků. Během testování lithiových článků je pak důležitá především co nejvěrohodnější simulace prostředí, ve kterém bude baterie používána, ale i respektování časové délky tohoto procesu: „Doslova lze říci, že test baterie nijak neurychlíme. Životnost článku se totiž ukáže třeba až po pětistém nebo tisicím cyklu baterie, a jeden takový cyklus může trvat i celý den,” objasňuje fungování bateriové laboratoře Vejbor.

Bateriová laboratoř vybírá vhodné baterie do dopravních prostředků i fotovoltaických elektráren

Zatímco spotřebitelé se setkávají běžně s lithiovými články o výkonu přibližně okolo 0,5 kWh, bateriová laboratoř se zaměřuje na baterie o výkonu až tisíc jednotek kWh. V laboratoři testují například bateriové články pro domácí fotovoltaické elektrárny o výkonu 5–10 kWh, baterie do elektromobilů s výkonem 30–50 kWh nebo baterie do autobusů, které mají výkon až 300 kWh. Otestovat však laboratoř dokáže i celý systém propojených baterií, které může mít dohromady kapacitu i v jednotkách MWh.

„Lithiové články, které v laboratoři testujeme, se používají pro pohon v elektromobilech, elektrobusech, trolejbusech, lokomotivách, ale slouží i jako zdroje energie pro elektroválce, parní válce nebo malá letadla. Celkově nám prošlo pod rukama množství baterií, které vytvoří dohromady přibližně 60 MWh energie. Vzhledem k užití těchto baterií v dopravních prostředcích pak dbáme především na ověření bezpečnosti baterií, za které následně přímo ručíme,” shrnuje Vejbor.

Úsporu zdrojů nabízí i bateriové energetické úložiště

Kromě bateriové laboratoře se společnost EVC Group zabývá také bateriovými energetickými úložišti, zkráceně BSAE (bateriový systém akumulace elektrické energie). Na bateriových úložištích energie spolupracuje EVC Group se společností Siemens, která do zařízení poskytuje technologii měničů. Výhodou takto konstruovaného bateriového úložiště je pak především jeho propojitelnost například s obnovitelnými zdroji energie, typicky s fotovoltaickými elektrárnami.

„Bateriové úložiště nám umožňuje přelévat energii mezi úložištěm a novými bateriemi při jejich prvním nabíjení. Dříve by tato energie byla ztracena v odpornících. Ve světle aktuálního růstu cen energií to přináší nemalé peněžní úspory, stejně jako možnost využívat zelenou energii z fotovoltaické elektrárny, vysvětluje Oliver Garaj, jednatel společnosti EVC Group.

Bateriová laboratoř testuje i články netradičních tvarů

EVC Group neopomíjí ve svých aktivitách ani konstrukce nabíjecích infrastruktur a zpětný odběr a recyklaci lithiových baterií. V současné době investuje také do nových technologií, které jí umožní větší adaptabilitu a pružnost výběru lithiových článků i pro další typy zákazníků.

„Do bateriové laboratoře jsme například pořídili laserovou svářecí jednotku, která nám umožní vytvářet specifické propojení bateriových článků a to díky laserovému svařování. A zařadili jsme do sortimentu také tzv. sáčkové baterie, což jsou opravdu malé baterie ve tvarů sáčku, což nám umožňuje najít vhodné řešení i do menších elektrických strojů, jako jsou skútry apod.,” popisuje další směřování společnosti EVC Group Jan Vejbor.

Bateriová laboratoř v číslech

  • Ročně otestuje laboratoř až 30 bateriových článků.
  • Výkon jednotlivých testovaných baterií činí 5 až 300 kWh.
  • V laboratoři lze testovat i funkčnost energetických úložišť o výkonu jednotek MWh.
  • Laboratoří prošly za dobu její existence lithiové články o celkovém výkonu 60 MWh.
  • Bateriová laboratoř má za sebou na 600 úspěšně realizovaných projektů.