Inovace a poradenství Hlavní město Praha

Digitální odpadové tržiště Cyrkl

O tom, že odpad může být cenným zdrojem, přesvědčila už tisíce firem online platforma Cyrkl. Ta pomocí inovativních technologií zprostředkovává prostor pro obchodování se surovinami a materiálem, zajišťuje odpadové skeny a vytváří tržní analýzy.

Digitální odpadové tržiště Cyrkl

Digitální odpadové tržiště Cyrkl

Projekt Cyrkl, který založil v roce 2018 podnikatel Cyril Klepek, umožňuje uživatelům prostřednictvím týmu odborníků a technologií zahrnujících i strojové učení nabídnout odpad ze své výroby a propojit je s dalšími firmami nebo jednotlivci, pro které jsou tyto zbytkové materiály cennou vstupní surovinou. Díky tomu šetří životní prostředí a firmám finance.

Cirkulární inovace za hranicemi Česka

V rámci svých služeb nabízí Cyrkl poradenství v oblasti odpadového hospodářství v podobě cirkulárního odpadového skenu, a to ve třech variantách: automatizovaný info sken, základní sken s podrobným zmapováním odpadových toků a kompletní sken, který zahrnuje detailní analýzu. Mezi klienty zdrojové platformy patří CPI, Mattoni nebo Siemens, jeho působení se ale už zdaleka neomezuje pouze na Českou republiku. Díky investici Tilia Impact Ventures firma expandovala na Slovensko, do Polska a působí již také v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Tým zdrojové platformy Cyrkl. Foto: Cyrkl