Efektivnější posklizňová linka

PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., Kraj Vysočina
Investice 42 mil. Kč
Financováno Komerční banka
Zemědělská společnost Radešínská Svratka, a.s. se zaměřuje na živočišnou a rostlinnou výrobu, kterou doplňuje výroba elektrické energie v bioplynové stanici. V roce 2020 vyměnila společnost starou posklizňovou linku v Pikárci, která fungovala ještě za minulého režimu, za novou, jejíž součástí je i sušička na obilí, která využívá odpadní teplo z výroby bioplynu.

Technologie

V rámci rekonstrukce posklizňové linky v Pikárci byl vystavěn zcela nový příjmový koš, tři nová sila (každé s kapacitou 1 tisíc tun) a expediční zásobníky. Dále byla do provozu uvedena nová sušička a čistička. V neposlední řadě se opravily a posílily všechny dopravní cesty, kudy obilí na linku putuje. Vše ovládá nový řídicí systém. V letošním roce bude následovat ještě přepláštění stávající haly posklizňové linky a další opravy komunikací.

Proces

V Proagru ročně vyprodukují 4 tisíce tun obilí a řepky, na což už stará posklizňová linka, která je v provozu přes 40 let, přestávala stačit. Nová linka má dostatečnou skladovací kapacitu a nová zařízení vhodná na sušení a čištění komodit.

Nová posklizňová linka je oproti staré efektivnější a jednodušší na provoz, čímž šetří nejen energie, ale i čas. V kombinaci s opravou komunikací je celý posklizňový proces méně hlučný a prašný.

Nová sušička využívá k sušení obilí odpadní teplo z bioplynové stanice, kde jsou vstupními surovinami jak cíleně pěstované plodiny, tak i hnůj a kejda z farmy od dobytka. Po separaci vzniká digestát, který se vrací zpět na pole jako hnojivo. Tím vzniká uzavřený koloběh s využitím všech produktů z farmy.

Výhody řešení

Nová linka je efektivnější, urychluje posklizňový proces a má pozitivní dopad na okolí díky snížení prašnosti a hlučnosti provozu. Jelikož byla linka zrekonstruována teprve v minulém roce, nelze ještě vyčíslit úspory ve srovnání s linkou starou. Už teď ale ekonom společnosti Ing. Luděk Homola věří, že díky nové technologii (právě úsporou energie), jednodušším provozem a novými zařízeními bude celý koloběh posklizňové linky mnohem efektivnější.

Potřebujete ve firmě pomoct s udržitelností a financováním?
Kontaktujte nás