Silniční doprava Hlavní město Praha

Eurowag a udržitelná komerční silniční doprava

Společnost Eurowag poskytuje chytrá řešení a optimalizaci v oboru komerční silniční dopravy. Vzhledem k dopadům tohoto odvětví na životní prostředí se Eurowag aktivně zasazuje také o dekarbonizaci nákladní dopravy a rozvoj řešení pro bezemisní mobilitu. Pomoct jí v tomto má úvěr vázaný na cíle udržitelnosti poskytnutý firmě uskupením bank, včetně Komerční banky. Jaké projekty a kroky má společnost Eurowag v plánu realizovat?

Eurowag a udržitelná komerční silniční doprava

Eurowag a udržitelná komerční silniční doprava

Eurowag usiluje o rovnováhu mezi ziskem, planetou a lidmi

Společnost Eurowag funguje na poli komerční silniční dopravy již takřka 30 let, a to v 18 zemích Evropy. Základním pilířem jejího podnikání je i rozvoj udržitelné strategie pro nákladní dopravu.

„Ve společnost Eurowag usilujeme o neustálé zvyšování efektivity. Zároveň ale také zvažujeme, jaký dopad budou mít naše podnikatelská rozhodnutí na obchodní partnery, zaměstnance, životní prostředí a na společnost jako celek. Výrazného, nezlomného a dlouhodobého růstu můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud se udržíme v čele odvětví komerční silniční přepravy, které aktuálně prochází transformací a klade si za cíl stát se efektivnějším, dekarbonizovaným a sociálně odpovědným odvětvím,“ komentuje vývoj oboru komerční silniční dopravy Martin Vohánka, zakladatel a ředitel společnosti Eurowag.

  Udržitelnost v dopravě posouvá i digitalizace. A to díky sdílení a pojetí mobility jako služby.

Eurowag začleňuje udržitelnost do své základní obchodní činnosti

Své závazky v tématu udržitelnosti pravidelně stanovuje a zveřejňuje v rámci své strategie udržitelnosti a nově i reportingu ESG. Mezi hlavní cíle společnosti Eurowag patří například:

  • Snižování uhlíkové stopy spočívající ve snížení emisí z vlastního provozu (přímé a nepřímé emise, tedy scope 1 a 2) do roku 2030 o 50 % v porovnání s rokem 2019.
  • Dosažení 40% zastoupení žen na vedoucích pozicích do roku 2025 v porovnání s rokem 2021.
  • Umístit se se skóre angažovanosti zaměstnanců mezi 25 procenty nejlepších evropských technologických společností, a to do roku 2025.
  • Zvýšení podílu aktivních nákladních vozidel využívajících alternativní energii a dosažení 80 000 nákladních vozidel na alternativní paliva aktivně využívajících produktů a služeb Eurowag do roku 2030.

  Podívejte se na přehled alternativ k fosilním palivům.

  • Pokračující závazek v podobě každoročního poskytování 1 % konsolidovaného zisku před zdaněním na charitativní účely v rámci Evropy.

Eurowag pomáhá zákazníkům přejít na nízkouhlíkovou mobilitu

„V souladu s naším závazkem, který se zaměřuje na usnadnění a podporu energetické transformace v sektoru komerční silniční přepravy, usilujeme o využití služeb naší platformy v oblasti mobility a plateb k urychlení přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost v sektoru komerční silniční přepravy,” objasňuje Vohánka. Prakticky k tomu slouží společnosti Eurowag tyto technologie, produkty a řešení:

  • Alternativní pohonné hmoty, především CNG a LPG. Mezi ekologické benefity těchto paliv patří například o 20 % nižší emise CO2 (a až o 95 % při použití bio-LNG nebo bio-CNG) v porovnání s naftou.
  • Elektromobilita v nákladní dopravě a elektrifikace firemních vozových parků. A to včetně přehledné aplikace se seznamem dobíjecích stanic a rychlými platbami za dobíjení.

  Víte, že existuje už i první solární elektromobil? Vyrábí jej nizozemská společnost Lightyear.

„Dekarbonizace dopravy je pro nás důležitým závazkem, kterému se věnujeme už několik let. Pohon na zkapalněný zemní plyn vnímáme jako jednu z možných cest, kudy se bude komerční silniční doprava ubírat. Naše nové LNG stanice jsou výsledkem snahy Eurowagu udávat krok v oblasti nízkoemisní a bezemisní dopravy.

Vybudováním LNG stanic rozhodně nekončíme. Eurowag do budoucna počítá s tím, že současná infrastruktura postupně přejde ze zkapalněného zemního plynu na bio LNG, což dále akceleruje snižování emisí z nákladní dopravy. Samozřejmě budeme investovat i do dalších alternativních paliv a pohonů, jako jsou baterie či vodík,” shrnuje plány společnosti Eurowag Martin Vohánka.