Decci a.s. Středočeský kraj

Fotovoltaická elektrárna Vepřek – 35 MW

Společnost Decci a.s. je energetická společnost, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice. Od počátku své podnikatelské činnosti v roce 2007 vnímá Decci důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života jednotlivců, obchodních společností a místních komunit.

Investice 3 mld. Kč

Fotovoltaická elektrárna Vepřek – 35 MW

Fotovoltaická elektrárna Vepřek – 35 MW

Společnost se zaměřuje na projekty v oblasti moderní energetiky z hlediska výroby, akumulace i distribuce. Od doby své existence společnost realizovala řadu projektů, jedním z nich je i FVE Vepřek (FVE Czech Novum s.r.o), průkopnický projekt, který ve své době neměl co se týče kapacity konkurenci, a na jehož technickém řešení a financování se podílela ČVUT i Komerční banka.

Proces a technologie

Skupina Decci téměř před 10 lety ve spolupráci s odborníky z ČVUT realizovala jednu z největších fotovoltaických elektráren v České republice, FVE Vepřek (35 MW). Společnost kladla především důraz na přípravnou fázi celého projektu, která sestávala z několika částí a trvala necelé 3 roky. Před vlastní výstavbou FVE bylo potřeba provést nejen změnu územního plánu a získat všechna potřebná povolení k výstavbě a provozu FVE (např. studie připojitelnosti), ale zajistit i pozemky pod FVE od více jak 20 různých vlastníků – FVE Vepřek se rozkládá na ploše 80 ha. Následně společnost strávila nemálo času na přípravě technického řešení a výběru vhodné technologie (panely, střídače), která zajistí dlouholetý a bezporuchový provoz FVE. Vlastní výstavba FVE trvala 6 měsíců.

Provoz a servis FVE

Postavením FVE ale projekty pro Decci nekončí. Prostřednictvím své dceřiné společnosti se Decci věnuje každodennímu provozu a servisu FVE. Pravidelný a profesionální servis zvýší výkon FVE a prodlouží její životnost. V rámci servisu a monitoringu FVE společnost Decci i nadále spolupracuje s ČVUT na nových inovativních postupech, např. upgrady monitorovacích softwarů k detekci poruch, kontrola technického stavu panelů pomocí dronů s termokamerami atd. Spolupráce s předními odborníky a institucemi v oblasti fotovoltaiky představuje neustálé zdokonalování systémů a jejich zavádění do provozu spravovaných FVE.

Cílem kontrol je především zajistit, aby bylo maximum slunečních paprsků přeměněno na energii a aby se tak minimalizovaly ztráty z nevýroby. Kombinace monitorovacích technik a postupů zajišťuje včasné odhalení provozních chyb a jejich odstranění.

V rámci spolupráce s ČVUT společnost Decci již v roce 20210 podpořila finančním darem vznik akreditované laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů. Decci darovala ČVUT klíčové měřící zařízení od značky PASAN a zajistila potřebné stavební práce. Spolupráce s ČVUT pokračuje i nadále, a to zejména v oblasti optimalizace výkonu a zefektivnění servisu FVE a v projektech akumulace

Financování

Celkové investiční náklady na výstavbu FVE Vepřek činily více než 3 miliardy korun, Komerční banka poskytla firmě úvěr ve výši 1,1 miliard korun a stala se tak strategickým partnerem skupiny Decci a průkopníkem v oblasti financování udržitelných projektů.

Společnost v současné době pracuje na novém energetickém projektu kombinující několik výrobních zdrojů a procesů, které se navzájem doplňují a které umožní poskytnout širokou škálu služeb. Prioritou společnosti zůstává zachování bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie do rozvodné sítě a flexibilní reakce na aktuální požadavky trhu.

“V rámci rozvoje nových projektů moderní energetiky je pro nás v současné době největší překážkou legislativa, nadějí jsou ale mimo jiné i nově otevřené programy a fondy na podporu projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které zaštituje Evropská unie v rámci procesu dekarbonizace energetického trhu,” doplňuje manažerka zahraničního obchodu Decci a. s. Darina Merdassi.