Krajská nemocnice Liberec Liberecký kraj

Libereckou krajskou nemocnici čeká rozsáhlá rekonstrukce, splňovat bude podmínky odpovědného veřejného zadávání

Krajská nemocnice v Liberci prochází postupnou rekonstrukcí. Nyní je na řadě výstavba Centra urgentní medicíny. V průběhu roku 2022 vyhlásila nemocnice výběrové řízení na generálního dodavatele stavby centra. Jelikož Liberecký kraj dbá na zásady odpovědného veřejného zadávání, zavázala se i nemocnice, příspěvková organizace kraje, že toto výběrové řízení proběhne v souladu se směrnicí kraje pro veřejné zakázky.

Investice 3.47 mld. Kč Dotace 150 mil. Kč

Libereckou krajskou nemocnici čeká rozsáhlá rekonstrukce, splňovat bude podmínky odpovědného veřejného zadávání

Libereckou krajskou nemocnici čeká rozsáhlá rekonstrukce, splňovat bude podmínky odpovědného veřejného zadávání

Rekonstrukce přinese nemocnici nové Centrum urgentní medicíny, musí však dodržet závazky odpovědného veřejného zadávání

Liberecká krajská nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou svých prostor a zastaralostí jednotlivých budov. To nemocnici limituje nejen v dalším rozvoji, ale i v možnosti držet krok s trendy současné medicíny, jak komentuje Mudr. Richard Lukáš, PhD., generální ředitel nemocnice: „Potřebujeme naléhavě moderní a kapacitní urgentní příjem. Nyní sice naše nemocnice využívá celkem 38 budov, přesto však není kam umisťovat nové medicínské technologie. Naštěstí jsme našli porozumění mezi nemocnicí, regionálními politiky a veřejností, a nemocnice se tak brzy dočká potřebných úprav i vzniku nového urgentu.”

Již v roce 2012 vyplynulo z analýzy prostor nemocnice, že stávající infrastruktura zařízení je nedostačující. Proto se nemocnice dohodla s akcionáři na rekonstrukci prostor. Liberecký kraj však apeluje, aby nemocnice naplnila závazky odpovědného veřejného zadávání. To se týká i výběrového řízení na výstavbu nového Centra urgentní medicíny.

Liberecký kraj je průkopníkem v odpovědném veřejném zadávání

Liberecký kraj se již v roce 2014 jako jeden z prvních zadavatelů přihlásil k tzv. konceptu odpovědného veřejného zadávání. K tomu vypracoval kraj i směrnici pro veřejné zakázky a nabádá k jejímu dodržování nejen své příspěvkové organizace, ale i další obce a města v kraji.

Krajská nemocnice v Liberci toto naplnila například požadavky směrem k dodavatelům stavby na zřízení transparentního účtu, kde je možné sledovat všechny transakce spojené s projektem. Dalším požadavkem je také zachování důstojných pracovních podmínek, a to i ve vztahu k poddodavatelům, kteří se budou na rekonstrukci nemocnice podílet.

Liberecká nemocnice vybírá dodavatele, který splní i environmentální nároky výstavby

S rostoucími cenami energií však nemocnice do výběrového řízení na výstavbu Centra urgentní medicíny zahrnula i několik aspektů s environmentálním přesahem. Po dodavatelích například požaduje prodlouženou záruku vodotěsnosti střešního pláště a jakosti fasádního pláště. Dalšími podmínkami výběrového řízení jsou zelená nepochozí střecha, nové kotle na zemní plyn s účinností 95,6 % nebo vzduchotechnika s rekuperací využívající teplo z odváděného vzduchu centralizované zásobování teplem jako 100% alternativní varianta vytápění.

Opomenout by dodavatelé neměli ani dostatečné zateplení budovy včetně předsazené fasády nebo vícezónového vytápění i chlazení. Nemocnice dále zvažuje i dodatečné doplnění fotovoltaické elektrárny na střechy stávajících i nových budov, což však prozatím není předmětem výběrového řízení.

Rekonstrukci nemocnice podpoří Liberecký kraj i dotační program IROP

Finální jméno dodavatele na výstavbu nového Centra urgentní medicíny by nemocnice ráda vyhlásila nejpozději v lednu 2023. Stavba si i z důvodu nárůstu cen ve stavebnictví již vyžádala několik odkladů. I přesto se však nemocnice se svými akcionáři dohodla na finančních zdrojích, které budou k rekonstrukci potřeba.

Celkové náklady na rekonstrukci nemocnice se vyšplhají přibližně na 3,47 miliard korun. Z toho vlastní zdroje poskytne nemocnice ve výši 170,8 milionu korun. Liberecká nemocnice chce také čerpat finance z dotačního programu IROP v hodnotě 150 milionů. Další zdroje pak poskytnou akcionáři nemocnice, z nichž největší podíl, a sice přes 2 miliardy korun, poskytne Liberecký kraj. Zbývající finance pak poskytne Komerční banka formou úvěru v hodnotě 1,3 miliardy korun.

Rekonstrukce Krajské nemocnice Liberec v číslech:

  • Počátek projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec sahá až do roku 2012, kdy bylo rozhodnuto o dalším neudržitelném stavu budov.
  • Nemocnice provozuje 38 budov.
  • Průměrné stáří budovy je 99,5 let.
  • Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby bylo provedeno v roce 2022.
  • Výběr dodavatele a zahájení stavby proběhne v roce 2023.
  • V roce 2026 bude dle odhadů rekonstrukce dokončena.
  • Projekt si vyžádá finanční zdroje o objemu 3,47 miliard korun.
  • Komerční banka poskytne úvěr na rekonstrukci nemocnice v hodnotě 1,3 miliardy.

Liberecký kraj dál aktivně vzdělává dodavatele i veřejnost v tématu odpovědného zadávání

Aby Liberecký kraj podpořil odpovědné veřejné zadávání i v dalších projektech, pořádá pravidelně online webináře, kde tento přístup propaguje. „V únoru pořádáme online setkání meet the buyer, kde dodavatelům vysvětlujeme vše ohledně myšlenky odpovědného zadávání. S tímto online webinářem jsme začali během covidu, kdy jsme chtěli dodavatelům zprostředkovat všechny informace, ale nebylo možné se potkávat osobně. Koncept se však ujal, a tak v tom pokračujeme již každý rok,” vysvětluje přístup Libereckého magistrátu náměstek Ing. Zbyněk Miklík.

Další iniciativou Libereckého kraje jsou také předběžné online tržní konzultace s dodavateli. Tyto konzultace však pomáhají i zadavatelům, a to v ujasnění si parametrů veřejné zakázky a nastavení požadavků v kontextu reálné nabídky na trhu. To následně usnadňuje proces výběru dodavatele. „Snažíme se však veřejné zakázky usnadnit i dodavatelům. Například velké projekty dělíme na menší části tak, aby se výběrového řízení mohly zúčastnit i malé firmy. A pro snadné vyplnění přihlášek používáme interaktivní formuláře, které uchazečům usnadňují administrativu,” doplňuje Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.