Lidl Česká republika Středočeský kraj

Logistické centrum v Buštěhradě společnosti Lidl jde příkladem v udržitelnosti nejen díky fotovoltaickým panelům

Společnost Lidl klade velký důraz na ekologii, jako součást vlastní klimatické strategie. Dle slov tiskového mluvčí společnosti, Tomáše Mylera, pro Lidl je udržitelnost důležitá, je totiž klíčovým prvkem budoucnosti celého světa. V této souvislosti si společnost stanovila ambiciózní cíle na ochranu klimatu, a to snížit provozní emise CO2 o 80 % do roku 2030.

Investice 25 mil. Kč

Logistické centrum v Buštěhradě společnosti Lidl jde příkladem v udržitelnosti nejen díky fotovoltaickým panelům

Logistické centrum v Buštěhradě společnosti Lidl jde příkladem v udržitelnosti nejen díky fotovoltaickým panelům

Praktickou ukázkou plnění těchto cílů je logistické centrum Lidlu v Buštěhradě, kde již v letošním roce bude instalována střešní fotovoltaická elektrárna, která pokryje 15 % celkové spotřeby elektrické energie.

Solární střecha šetří peníze a emise

V logistickém centru společnosti Lidl se počítá s instalací fotovoltaické elektrárny ještě v letošním roce, přičemž realizace proběhne s podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Celková investice se bude pohybovat okolo 25 milionů korun. S ohledem na cenu elektřiny v nadcházejících letech se reálná doba návratnosti pohybuje okolo 17 let. Plánovaná fotovoltaická elektrárna vyrobí až 870 MWh za rok, což odpovídá roční spotřebě elektřiny 260 domácností. Takto vyrobená elektřina tak pokryje 15 % celkové spotřeby elektrické energie. Díky této elektrárně tak Lidl přispívá ke snížení uhlíkové stopy až o 685 tun CO2. Tolik emisí pro představu vyprodukuje průměrný automobil, když 143× objede zeměkouli.

Fotovoltaikou to nekončí: v logistickém centru se sbírá odpadní teplo a šetří dešťová voda

Již samotná stavba v Buštěhradě vznikala s ohledem na životní prostředí. Zajímavostí je, že dešťová voda ze střechy odtéká do nádrží a následně slouží ke splachování toalet a zalévání zeleně, roční úspora dosáhne téměř 1 800 m³ vody. S takovým množstvím pitné vody by člověk s průměrnou spotřebou vystačil až 55 let. Odpadní teplo vznikající při chlazení pak slouží pro ohřev užitkové vody a vody do podlahového topení, čímž se pokryje až 50 % celkové spotřeby tepelné energie. Úspora tepla díky využití odpadního tepla z chlazení dosahuje cca 4 750 GJ za rok, což je množství tepla, se kterým by průměrná domácnost vydržela 163 let.

Systém osvětlení je rovněž navrhnut s ohledem na životní prostředí: ke svícení je pak využito úsporné LED osvětlení s inteligentním řízením.

Jaké jsou další plány společnosti Lidl v oblasti udržitelnosti?

K dosažení cílů snížení provozních emisí CO2 o 80 % do roku 2030 společnost Lidl zpracovala v oblasti ochrany klimatu vlastní akční plán, jenž se zaměřuje na snižování nepřímých emisí, které vznikají v dodavatelském řetězci, ale také na přímé emise produkované ve vlastních provozech. Kromě toho Lidl bude motivovat své dodavatele k tomu, aby i oni snižovali produkci emisí. Podle analýz je totiž až 75 % emisí způsobených právě výrobou produktů.

V rámci provozů je cílem společnosti v příštích letech dokončit výměnu všech chladicích technologií za moderní, využívající pouze přírodní chladiva, která jsou šetrná k životnímu prostředí. Již dnes Lidl provozuje osm fotovoltaických elektráren na střechách prodejen a realizaci dalších připravuje. Portfolio prodejen je pravidelně modernizováno, v lokalitách, kde původní objekt nevyhovuje dnešním nárokům zákazníka, se staví na místě původního objektu prodejny nové generace.

Nové prodejny tak využívají efektivní podlahové topení a chlazení, moderní systém měření a regulace, vsakování dešťové vody na pozemku. Samozřejmostí je úsporné LED osvětlení. Mimo jiné Lidl podporuje také elektromobilitu, v současné době je provozováno již 24 elektro nabíjecích stanic u prodejen společnosti. Elektrická energie v těchto lokalitách pochází z obnovitelných zdrojů. Zákazníci si tak mohou během nákupu dobít svůj elektromobil čistě ekologicky a zdarma. Ke konci roku 2021 jich společnosti Lidl plánuje vlastnit více než 30.