Skupina Abydos Karlovarský kraj

Nová výrobní hala sníží náklady

Slévárenství je energeticky velmi náročné odvětví s nezanedbatelným dopadem na životní prostředí. I proto skupina Abydos zabývající se úpravou kovových odlitků klade na ekologická opatření velký důraz. Nebojí se značných investic do výroby, které umožní významné snížení energetické náročnosti provozu.

Nová výrobní hala sníží náklady

Nová výrobní hala sníží náklady

Předmětem významných investic je nová výrobní hala, která má díky moderním technologiím přinést úsporu asi 600 MWh za rok. Objekt bude stát na místě dvou starých skladů, které jsou již na hraně životnosti. Díky tomu nedojde k zabrání další orné půdy. V rámci projektu má též dojít ke zlepšení hospodaření se srážkovou vodou. Ta bude částečně zachytávána do akumulačních nádrží a následně poslouží k zalévání.

Dědictví minulosti

Stavba nové haly je pro firmu Abydos velkým krokem. Všechny ostatní stávající provozy jsou totiž poněkud staršího data. I těm je však věnována péče. V uplynulých letech se výrobní haly dočkaly zateplení venkovních zdí i střech, obnovy vzduchotechniky, rekonstrukce vytápění výměny osvětlení a dalších investic. Díky těmto opatřením se podařilo docílit značného snížení emisí i spotřeby energie. Podrobněji se výše zmíněným krokům věnujeme v tomto článku.

Udržitelnost

„Pro Abydos je udržitelnost součástí vize firmy. I to je jeden z důvodů, proč jsme členy České manažerské asociace. Ta byla jedna z prvních, kdo do České republiky téma udržitelnosti přivedl,” říká jednatelka společnosti Olga Kupec a doplňuje: „Díky České manažerské asociaci pravidelně diskutujeme s představiteli českých podniků a manažerů firem o problematice skleníkových plynů, snižování uhlíkové stopy podniků, o udržitelné dopravě a stavebnictví, Smart technologiích, cirkulární ekonomice a dalších tématech s udržitelností spojených. Jako člen prezidia ČMA mám ve své gesci právě udržitelnou ekonomiku a management.” Její slova dokazuje kromě výsledků firmy Abydos i Certifikát environmentálního managementu, který společnost drží od roku 2014. Tento certifikát dokládá, že ve firmě je využíván systém řízení podniku, v němž jsou sledovány, analyzovány a minimalizovány dopady na životní prostředí. Je definován pomocí mezinárodní řady norem ISO 14000.