Občanský větrný park a.s.

Portiva a.s., Královéhradecký kraj
Financováno Komerční banka
Nejvyšší větrná elektrárna v Česku byla postavena před pěti lety ve Vítězné nedaleko Dvora Králové v nadmořské výšce 560 metrů. Je vysoká 175 metrů a jen její jedna lopatka měří 56 metrů. S výkonem 3 MW vyrobí ročně více než 6000 MWh, což je energie zhruba pro 4000 domácností. Navíc ji spoluvlastní i lidé z Vítězné a okolí. Je to jedna z prvních občanských větrných elektráren v ČR.

Do elektrárny investují i místní

„Jsme pravděpodobně jediní v  České republice, kdo provozuje tzv. občanské parky. Umožňujeme, aby do  našich elektráren prostřednictvím nákupu drobného akciového podílu zainvestovali i ti, kteří žijí v jejich okolí. Je to trend, s nímž se budeme setkávat častěji,“ konstatuje člen představenstva a výkonný ředitel skupiny Portiva Pavel Svoreň. S nápadem přišla před lety společnost Eldaco, která je nyní součástí skupiny Portiva a tvoří její energetickou divizi. Tehdy se jako první pustila do  projektů, které jsou v zahraničí obvyklé. První občanskou větrnou elektrárnu, ve  které umožnila lidem zhodnocovat jejich prostředky, postavila v  Rozstání u  Vyškova. Protože se koncept osvědčil a  podle svého závazku vyplácela dividendy, na Vítězné byl zájem o akcie mezi lidmi daleko větší.

„Pokud bychom přišli s dalším podobným projektem, jsem přesvědčený, že by měl u obyvatel ještě větší ohlas. I proto jsme se rozhodli pro zájemce o investici do obnovitelné energetiky připravit další investiční produkt,“ vysvětluje výkonný ředitel Portivy.

Lídři na trhu větrných zdrojů energie

Portiva vznikla v  červnu 2018, kdy zastřešila všechny aktivity a aktiva své majoritní akcionářky Ivy Šťastné, zakladatelky společnosti Eldaco. Ta vznikla už v roce 1995 s  posláním vybudovat ryze českou firmu, která bude projektovat a realizovat větrné elektrárny a dokončené zdroje dlouhodobě provozovat. Po patnácti letech přidala do  svého portfolia i fotovoltaiku. „Díky tomu dnes Portiva vlastní a  spravuje 14 větrných a solárních zdrojů o celkovém výkonu 30 MW, 17 MW ve větrné energetice a  13 MW ve  fotovoltaice. To nás řadí na špičku mezi provozovateli a vlastníky obnovitelných zdrojů v  České republice. Ve větru patříme mezi naprosté lídry trhu,“ charakterizuje Pavel Svoreň investiční skupinu.

Všechny jejich zdroje ročně vyrobí téměř 60 GWh elektřiny, a pokryjí tak spotřebu přibližně 55 tisíc domácností. A i když je energetika pro Portivu v současné chvíli nejdůležitější, skupina se rychle rozvíjí i v dalších směrech. Jsou jimi komerční nemovitosti, oblast automotive a finanční služby.

První energeticko-nemovitostní fond v Česku

V roce 2019 Portiva založila vlastní energetický fond, který otevřela již od výše vkladu jeden milion korun. „Umožňujeme investovat do  energetiky a nemovitostí s ní spojených daleko širšímu okruhu investorů. Jsme také jediným fondem v Česku, který spojuje tyto dvě oblasti. Obojí jsou dlouhodobě stabilní a důvěryhodná aktiva sama o sobě, u nás však můžeme zaručit, že na investice dohlížíme od  samotného počátku a staráme se také o jejich rozvoj,“ informuje Pavel Svoreň a  slibuje přitom cílový výnos ve výši 6 procent.

Spolupráce s Komerční bankou

„Když jsme zvažovali, kterou banku zvolit pro náš fond jako depozitáře, rozhodli jsme se na základě dlouhodobé spolupráce pro Komerční banku. Je lídrem trhu s obnovitelnými zdroji a  patří mezi naše hlavní financující instituce. Dlouhodobě spolupracujeme s jejím Energy Finance týmem, neboť jeho lidé problematice opravdu rozumějí, jsou kooperativní, otevření debatě a mnohokrát nám dokázali velmi dobře poradit,“ chválí Pavel Svoreň specialisty KB.

„Jsme přesvědčeni, že obnovitelná energetika zažije v České republice další rozvoj. S jejím globálním rozmachem se stává ekonomicky soběstačnou a více než konkurenceschopnou konvenčním zdrojům. Chceme využít našeho zkušeného energy týmu a být součástí dalšího rozvoje,“ konstatuje výkonný ředitel skupiny.

 

Potřebujete ve firmě pomoct s udržitelností a financováním?
Kontaktujte nás