Český Krumlov Jihočeský kraj

Odkoupení ČOV a energetické úspory

Na podzim roku 2020 podepsal starosta Českého Krumlova smlouvu o odkupu čističky odpadních vod. Město o vlastnictví ČOV usilovalo několik let, a to proto, že tehdejší vlastníci čistírny byli v konkurzu. Situace tak představovala riziko v zajištění odvodu a čištění odpadních vod.

Investice 246 mil. Kč Dotace 16 mil. Kč

Odkoupení ČOV a energetické úspory

Odkoupení ČOV a energetické úspory

Proces a financování

Při rozhodování mezi výstavbou zcela nové čističky odpadních vod a odkupem té stávající, hrály roli finance i logistika. Zatímco postavit zcela nové zařízení by vyžadovalo značně vysokou investici a paralyzovalo by to dopravu ve městě, při odkupu stávající čističky město ušetřilo, a nedošlo tak k žádným výrazným omezením.

V současnosti je Český Krumlov 100% vlastníkem jak čistírny, tak obchvatného kanálu. Zařízení, které odkoupil od společností v insolvenci, bude nově provozovat firma ČEVAK a.s., která byla vybrána v koncesním řízení. „Celková investice činila 210 milionů korun, přičemž odkup ČOV přišel na 160 milionů, odkup obchvatného kanálu na 50 milionů,” upřesňuje místostarosta Josef Hermann.

Technologie

Přestože čistička tu stojí již několik desítek let, funguje na stejných principech jako novodobá zařízení. Odpadní vodu pročišťuje mechanicko-biologickým systémem s pravoúhlými nádržemi, jemnobublinnou aerací a vlastním odvodněním kalu.

Zateplení jako efektivní investice

Kromě investice do zajištění systému čištění odpadních vod se město systematicky věnuje také energetické optimalizaci budov. Posledními projekty v této oblasti bylo zateplení budov městského úřadu a výměna oken na Základní škole TGM. Z celkových 36 milionů korun získalo město na opatření 16 milionů z dotací.

„Obě zmiňované investice byly nezbytné z důvodů vysokých úniků tepla v obou budovách. Jelikož se nám podařilo zajistit v obou případech spolufinancování ze SFŽP, jednalo se díky tomu a díky významným energetickým úsporám o ekonomicky efektivní investice,” dodává místostarosta. Během posledních deseti let to byly právě mateřské a základní školy, do kterých město nejvíc investovalo.

Plán pro udržitelnou budoucnost

V současnosti si Český Krumlov v závislosti na přistoupení k Paktu starostů a primátorů týkajícího se otázek klimatu a energetiky nechává zpracovávat akční plán pro udržitelnou energii a klima, který by měl být hotový na podzim roku 2021. Z něho podle místostarosty poté vyplynou konkrétní opatření, která město v oblasti udržitelnosti podnikne.