ORLEN Unipetrol Hlavní město Praha

ORLEN Unipetrol a bezemisní budoucnost petrochemického průmyslu

ORLEN Unipetrol je českým lídrem v oboru zpracování ropy, výroby pohonných hmot a petrochemikálií. V posledních letech prochází společnost transformací, jejímž cílem je změna z tradičně petrolejářsky zaměřeného podnikání na multienergetickou firmu. Základními oblastmi rozvoje jsou dekarbonizace a snižování energetické náročnosti provozu a důraz na obnovitelné zdroje, recyklaci plastů a pokročilá biopaliva. Do roku 2030 chce společnost ORLEN Unipetrol investovat tímto směrem 35 miliard korun.

ORLEN Unipetrol a bezemisní budoucnost petrochemického průmyslu

ORLEN Unipetrol a bezemisní budoucnost petrochemického průmyslu

Motivací pro ORLEN Unipetrol je nejen legislativa, ale i nové obchodní příležitosti

Společnost ORLEN Unipetrol, provozovatel známých čerpacích stanic Benzina, má v České republice celkem 6 výrobních závodů a 3 výzkumně vývojová centra. V těchto areálech vyrábí a zpracovává řadu rafinérských a petrochemických produktů, jakými jsou například nafta, benzín, letecké palivo, polyetylen, polypropylen, PVC, čpavek, benzen, asfalt a další. Na své cestě k emisní neutralitě plní postupné cíle – klíčovým z nich je do roku 2030 snížit vyprodukované emise o 25 % ve scopu 1 a 2 a do roku 2050 být uhlíkově neutrální.

„V tomto ohledu je pro nás motivací i zpřísňující se evropská legislativa s environmentální tematikou, zdražování emisních povolenek, postupný zákaz jednorázových plastů, ale také důraz na rozvoj obnovitelných zdrojů energie oproti fosilním palivům. To vše představuje samozřejmě nové výzvy. S trendem elektromobility se před námi objevuje také nová konkurence. Tyto změny však přináší i nové příležitosti – například v rozvoji alternativních surovin, jakými jsou biopaliva, materiály s obsahem recyklátu nebo možnosti zpracování odpadu, nízkoemisní paliva, jako je vodík apod.,” shrnuje situaci Martin Růžička, ředitel pro dekarbonizaci skupiny ORLEN Unipetrol.

  Evropská komise zveřejnila novou směrnici o obnovitelné energii. Podívejte se, jaké změny přináší.

Udržitelný plán ORLEN Unipetrol: biopaliva, vodík a cirkulární ekonomika

Udržitelné aktivity společnosti ORLEN Unipetrol se opírají o plán do roku 2030, který obsahuje například náhradu 1,1 milionu tun uhlí ročně zemním plynem. Zaměřit se chce také na použití biopaliv včetně biopaliv pokročilého typu, a to zpracováním odpadní biomasy, použitého kuchyňského oleje či komunálního odpadu.

Opomenuta nezůstává ani cirkulární ekonomika, a to nejen ve formě chemické recyklace plastů. Pomocí chemické recyklace chce ORLEN Unipetrol do roku 2030 vyrobit na 200 000 tun plastu.

Hydrogen Eagle: Projekt vodíkové mobility v Evropě

V oblasti vodíkové mobility rozvíjí ORLEN Unipetrol aktivity své mateřské společnosti, mezinárodní skupiny ORLEN, a to ve formě spolupráce na investičním programu Hydrogen Eagle. Jeho cílem je vytvořit mezinárodní síť vodíkových výrobních a distribučních terminálů, které budou poháněny obnovitelnými zdroji energie. V rámci tohoto projektu pracuje ORLEN Unipetrol také na vývoji technologických zařízení schopných přeměnit komunální odpad na recyklovaný materiál.

Do roku 2030 chce mezinárodní skupina ORLEN zprovoznit celkem 10 vodíkových terminálů strategicky umístěných tak, aby obsluhovaly klíčové trhy ve střední Evropě, z toho tři terminály budou vybudovány v České republice. Součástí projektu je i plán na vybudování více než 100 čerpacích stanic pro soukromou, veřejnou, nákladní, silniční a železniční dopravu, přičemž z toho bude připadat 28 vodíkových stanic pro Česko a 26 stanic pro Slovensko.

  Vodík je nazýván palivem budoucnosti. Jaké výhody přináší?

Součástí investičního programu Hydrogen Eagle je pro území České republiky i výroba zeleného vodíku za pomoci elektrické energie z obnovitelných zdrojů, a to v objemu 4 500 tun ročně. To představuje zdroj energie přibližně pro 30 tisíc vodíkových aut. „Jsme největším výrobcem vodíku v Česku. Ročně v našich rafinériích vyprodukujeme až 90 tisíc tun tohoto plynu. Od roku 2027 plánujeme vyrábět zhruba 4 500 tun vodíku také za pomoci elektrické energie z obnovitelných zdrojů, jejíž podstatnou část budeme získávat z fotovoltaické elektrárny instalované v blízkosti naší litvínovské rafinérie,“ komentuje Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Snížit uhlíkovou stopu pomůže i lepší recyklace odpadu

Společnost ORLEN Unipetrol se inspirovala také cirkulární ekonomikou, konkrétně možnostmi uzavření materiálových toků pomocí efektivnější recyklace odpadu. Díky spojení s recyklační firmou REMAQ se zaměří na rozvoj mechanické recyklace plastů a produkci regranulátu.

Mechanickou recyklaci má ORLEN Unipetrol v plánu kombinovat s chemickou recyklací pomocí pyrolýzy, tedy rozpadu materiálu za vysokých teplot. Chemická recyklace je vhodným přístupem pro zpracování některých obtížně recyklovatelných plastů, jakými jsou některé odpady z polyetylenu nebo polypropylenu, tedy především vícevrstvé a silně znečištěné plasty.

„Téměř polovina plastového odpadu vyprodukovaného v Česku zůstává zatím nevyužita, protože jejich recyklace je náročná. Naší ambicí je všechny způsoby recyklace vhodně provázat a sestavit ucelený a plně funkční řetězec na zpracování odpadu,“ doplňuje Tomáš Herink.

  Chemická a mechanická recyklace jsou účinnou strategií, jak nakládat s odpadem. Jak fungují v praxi?

ORLEN Unipetrol testuje výrobu biopaliv z použitého kuchyňského oleje

Společnost ORLEN Unipetrol rozvíjí také výzkumné projekty v oblasti biopaliv. Ty jsou tvořeny například z odpadního kuchyňského oleje. Právě sběr použitého kuchyňského oleje spustila společnost ORLEN Unipetrol jako pilotní projekt na svých čerpacích stanicích Benzina.

„V rámci projektu nyní ověřujeme vyvinutou technologii čištění a úpravy použitého oleje na produkty vhodné pro další zpracování v rafinérských a petrochemických procesech a zároveň připravujeme dokumentaci pro sběr a zpracování oleje v celonárodním měřítku našich čerpacích stanic. Dovolujeme si tedy oslovit širokou veřejnost, aby se do tohoto vědeckého projektu zapojila a pomohla tak životnímu prostředí díky systematickému sběru odpadu. Předpokládáme, že do konce roku 2024 získáme pro výzkumné účely až 20 tun upotřebeného kuchyňského oleje,“ shrnuje záměry projektu Jiří Hájek, generální ředitel a předseda představenstva ORLEN UniCRE.

Udržitelné cíle společnosti ORLEN Unipetrol v číslech:

  • Do roku 2030 chce ORLEN Unipetrol snížit vyprodukované emise o 25 %.
  • Snížení emisí chce dosáhnout například:
  • náhradou 1,1 milionu tun uhlí ročně metanem s možností použití biometanu,
  • výrobou 230 000 milionů litrů paliv z obnovitelných zdrojů,
  • výrobou 4 500 tun zeleného vodíku ročně,
  • výrobou 200 000 tun plastu pomocí chemické recyklace,
  • výstavbou 28 čerpacích stanic na vodík v Česku a 26 stanic na Slovensku.
  • Do roku 2050 chce být ORLEN Unipetrol uhlíkově neutrální.