Plzeňský Prazdroj Plzeňský kraj

Prazdroj a umělá inteligence na chmelnici

Plzeňský Prazdroj je předním producentem piva v regionu, který vyváží do více než 50 zemí celého světa, i největším exportérem českého piva. Zároveň patří Prazdroj mezi tuzemské lídry v oblasti udržitelného podnikání. V unikátním environmentálním projektu PRO CHMEL propojil experty z celého světa a za pomoci nejmodernějších technologií pomůže pěstitelům zachovat i do budoucna kvalitu a množství českého chmele.

Investice 8.2 mil. Kč

Prazdroj a umělá inteligence na chmelnici

Prazdroj a umělá inteligence na chmelnici

Projekt PRO CHMEL bojuje proti negativnímu vlivu klimatických změn

Pěstování chmele dlouhodobě čelí nepředvídatelnému počasí a nepravidelným srážkám způsobeným změnou klimatu. Rostliny chmele jsou na tyto změny velmi citlivé. Právě rovnoměrné zavlažování je však pro výnosnost chmelnic zásadní. Pěstitelé se vlivem klimatických změn potýkají s výraznými meziročními rozdíly, a to nejen v množství vypěstovaného chmele, ale i v obsahu hořkých látek. Například loňská sezóna byla velmi nestandardní a vedla k nejhorší sklizni za posledních 60 let.

Projekt PRO CHMEL využívá nejmodernějších technologií pro mapování podmínek na chmelnicích a dokáže měřit, jak rostliny reagují na jednotlivé změny. V rámci projektu vzniká softwarové řešení s aplikací, která pěstitelům poskytne detailní informace pro optimální pěstování. Cílem je vytvoření mobilní aplikace, která bude umět všechna data vyhodnotit a chmelařům poradí, kdy a v jakém množství mají zavlažovat. To by mělo vést nejen k úsporám vody, ale zejména k zachování kvality a množství vypěstovaného chmele.

Chmelové EKG ukazuje, co rostlina potřebuje

K efektivnímu pěstování chmele a zároveň úspornému hospodaření s vodou je potřeba velké množství přesných dat o půdě a klimatických podmínkách na konkrétní chmelnici. Stejně tak je důležité porozumět tomu, jak a proč rostliny na změny podmínek reagují. Do půdy na vybraných chmelnicích jsou umístěny senzory, které sbírají data o nasycenosti půdy vláhou a živinami. Speciální senzory jsou instalovány i na rostliny chmele. Ty kontrolují, jak rostlina prospívá.

  Sběrem dat a informací o půdě a klimatických podmínkách se zabývá také precizní zemědělství.

„Chmelové EKG, tedy senzory umístěné přímo na vybraných rostlinách, instalujeme na šesti farmách v žatecké oblasti. Ty budou měřit jejich celkové zdraví, hlásit, jak rychle přirůstá stonek a jak proudí živiny uvnitř rostliny. Získané informace budeme vyhodnocovat společně s rychlostí růstu celé chmelnice, kterou sledujeme prostřednictvím časosběrné kamery. Chmel tak budeme sledovat nejen zvenčí, ale začínáme detailně monitorovat i jeho kondici zevnitř,“ popisuje Ivan Tučník, vedoucí projektu PRO CHMEL z Plzeňského Prazdroje.

Kvůli rozmanitosti počasí je každá sezóna jiná. Měření proto musí probíhat několik let, aby pokrylo širokou škálu podmínek, s nimiž se můžeme na chmelnicích setkat. Také vzhledem k tomu, že zemědělství funguje v ročních cyklech, nelze proces sběru dat nijak urychlit.

Předpověď počasí díky detailnímu měření i historickým datům z „planetárního počítače”

Dále jsou v jednotlivých částech chmelnic umístěné meteostanice, které měří rychlost a směr větru, srážky, teplotu i vlhkost vzduchu, sluneční záření a vlhkost na povrchu listů chmelových rostlin. Všechna získaná data poskytují unikátní informace o tom, kdy chmel potřebuje vodu a jak reaguje na mikroklima ve svém okolí. Společnost Microsoft k tomu doplní data ze svého „planetárního počítače”. Ten obsahuje velmi podrobné informace o naší planetě včetně historických údajů.

Klíčovou částí celého projektu je databáze, která shromažďuje naměřená data a údaje ze všech ostatních zdrojů, už byla dokončena. Nyní se experti na moderní technologie spolu s pěstiteli zaměří na hledání vztahů a korelací, na nichž budou postaveny prediktivní modely. V příštích několika týdnech bude dokončena také první verze aplikace. Testování proběhne na pilotních chmelnicích během letošní sezóny. Výsledná aplikace pak dokáže predikovat blížící se změny počasí v mikroregionech a s předstihem tak zhodnotí, kde nezalévat a ve které části chmelnice naopak v příštích dnech vláhu přidat. Technologické řešení budou moci časem používat chmelaři z celého světa. 

V projektu PRO CHMEL jsou zapojeni experti z celého světa

PRO CHMEL je jednou z mnoha aktivit Plzeňského Prazdroje v oblasti udržitelného podnikání. Projekt Prazdroj inicioval ve spolupráci se společností Microsoft. Společně projekt také financuje Microsoft, ten poskytl grant ve výši 190 tisíc dolarů z programu AI for Earth a obdobnou částkou se podílí také Prazdroj se svojí mateřskou společností Asahi. Společně oslovili ještě specialisty na chytrá technologická řešení pro zemědělskou výrobu, americkou společnost Agritecture a český Chmelařský institut. Na projektu spolupracuje nyní zhruba 40 expertů ze tří kontinentů.

Chmelnice odolné vůči klimatickým změnám

Česko je po Spojených státech a Německu třetím největším producentem chmele na světě. Ročně se zde na 5 000 hektarech vypěstuje téměř 6 000 tun. V posledních deseti letech produkce každoročně výrazně kolísá, a to právě vlivem nestálosti počasí a nedostatku vody v důsledku klimatických změn.

Příkladem je rok 2012, kdy české chmelnice vyprodukovaly jen 4,3 tisíce tun sklizně, zatímco o čtyři roky později přes 7,7 tisíce tun. V ostatních letech nejsou rozdíly tak velké, ale jsou stále významné, meziroční výkyvy opakovaně přesáhly tisíc tun, tedy okolo 20 % celkové produkce. Software a aplikace vyvíjené v rámci projektu PRO CHMEL pomohou pěstitelům stabilizovat meziroční produkci.

S ohledem na stále výraznější klimatické změny je proto důležité sledovat a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám. Projekt PRO CHMEL tak poskytne pěstitelům moderní nástroje, které jim umožní lépe pracovat s riziky, která změna klimatu přináší.

Projekt PRO CHMEL v číslech

  • Projekt byl zahájen v červnu 2021 po získání grantu AI for Earth od společnosti Microsoft.
  • Do projektu je zapojeno 40 expertů z celého světa.
  • Microsoft poskytl grant ve výši 190 tisíc dolarů z programu AI for Earth a obdobnou částkou se podílí také Prazdroj se svojí mateřskou společností Asahi. 
  • Pilotní fáze projektu se účastní 6 pěstitelů chmele z oblasti Žatecka.
  • Finální aplikace, dostupná pro širokou chmelařskou komunitu, by měla být připravena v roce 2025.