Představení energeticky soběstačné obce Kněžice

Obec Kněžice, Středočeský kraj
Investice 138 mil. Kč
Dotace 95 mil. Kč
Je možné, aby moderní obec v České republice byla energeticky soběstačná a zároveň neposílala žádné biologicky rozložitelné odpady na skládku? Zkušenosti z obce Kněžice ve Středočeským kraji říkají jasné ano. Už více než 15 let v obci funguje odpadářská bioplynová stanice (BPS), díky které obyvatelé obce a místní podniky získávají obnovitelnou tepelnou energii do svých domácností.

Obec Kněžice tak je nejenom nezávislá na fosilních palivech, ale i efektivně využívá více než 25 druhů bioodpadu, které jsou produkované v obci a blízkém okolí.

Ačkoliv bioplynové stanice v České republice nemají dobrou pověst, primárně kvůli zpracování problematických monokulturních plodin, které jsou pěstované pro výrobu energie, v Česku dnes existuje několik bioplynových stanic, které zpracovávají bioodpady. BPS v Kněžicích zpracovává pestrou škálu biologicky rozložitelných odpadů, mezi které patří například posečená tráva, prasečí kejda, čistírenské kaly, obsahy septiků a žump (které v Kněžicích nahrazují kanalizaci a ČOV), odpady z restaurací a jídelen, prošlá zelenina ze supermarketů a tak dále. Kněžice zpracovávají tak převážně lokální zdroje: dopravní vzdálenost cca 80 % vstupů je do 30 km, zbytek je až 100 km.

Toto řešení je plně v souladu s cirkulární ekonomikou: dneska v České republice většina biologicky rozložitelných odpadů končí na skládkách, kde zůstávají nevyužité, a navíc produkují skleníkové plyny. Stavba takové bioplynové stanice v Kněžicích však nebyla jednoduchá – v době výstavby bylo poměrně složité získat úvěr. Dle slov pana starosty Milana Kazdy, bez dotační podpory by se výstavba neobešla. – není, bez investiční podpory tyto projekty nejsou možné realizovat, je to stejné jako u jaderné elektrárny, také bez státní podpory nemůže vzniknout. Krom toho BPS potřebují i provozní podporu, protože prodej silové elektřiny je v cenové relaci kolem 1,20,- Kč/kWhe a to nestačí pokrýt provozní náklady. Provozní podpora by mohla být rovna cenám emisních povolenek, za ušetřené emise provozem zařízení.

Obec Kněžice je unikátním příkladem soběstačnosti na mapě České republiky, kdy problém zpracování bioodpadů a hledání obnovitelných zdrojů energie pro vytápění obcí se vyřešili díky jedné cirkulární technologii. Obec však i nadále se snaží být příkladem v udržitelnosti: v plánech je například výstavba lokální distribuční soustavu elektřiny pro přímý prodej elektrické energie z BPS obyvatelům obce nebo další rozšíření zpracování bioodpadů.  Nechybí i plánována podpora elektromobility v souladu s novými legislativními trendy: Kněžice budou dále rozvíjet fotovoltaiku s akumulací, plánují nákup elektromobilu.

 

Potřebujete ve firmě pomoct s udržitelností a financováním?
Kontaktujte nás