První zelená průmyslová hala na světě

LIKO-S, a.s., Jihomoravský kraj
Investice 5 mil. Kč
Financováno Komerční banka
Průmyslová hala LIKO-Vo je první zelenou průmyslovou halou na světě. Pokrývá ji tolik zeleně, jako kdyby byl na půdorysu haly vysázen vzrostlý les. Díky tomu má budova pozitivní dopad na okolní mikroklima i kvalitu vzduchu uvnitř haly.

Úspory finanční i emisní

Postavit zelenou průmyslovou halu je oproti montáži běžné průmyslové haly náročnější a dražší, ale vyplatí se. Do technologií ozelenění a vyztužení konstrukce musela firma investovat asi o 5 milionů korun navíc.  Ve srovnání s běžnou halou ale ušetřila náklady na klimatizaci. Investice by se odhadem zakladatele firmy Libora Musila měla vrátit za 7 let. „Pokud bychom tyto náklady rozpustili do ceny výrobků, které za tu dobu v hale pod zelenými střechami vyprodukujeme, tak je to naprosto zanedbatelná částka. A přitom zelení vyrobíme ročně kyslíku za 90 000 Kč, okolí ochladíme energií v hodnotě 800 000 Kč, šetříme náklady na vytápění a klimatizaci ročně v hodnotě okolo 150 000 Kč. Dalším důležitým efektem je lepší zdraví našich zaměstnanců.“ Vypočítává úspory zelené haly Musil.

Technologie

Hospodaření s vodou

Dešťová voda, která na halu naprší, se zachytí na zelených střechách a postupně se přes rostliny rozchodníků odpařuje a tím snižuje teplotu v okolí. Střešní plášť pokrytý rostlinným kobercem zamezuje vyzařování tepla a zároveň chladí. Vedlejší haly mají v létě teplotu střechy až 80 °C, na zelené střeše haly LIKO-Vo nepřesáhne teplota 35 °C.

Voda, kterou používají pracovníci v hale k hygieně, se přečistí v kořenové čističce odpadních vod a poté je používána na zavlažování zelených fasád a stromů v okolí haly. Z haly žádná voda neodtéká do kanalizace, všechna se odpaří pomocí střech, fasád a rostlin v okolí haly, čímž se vytváří mimořádně příznivé mikroklima.

Klimatizace

V administrativní budově není vůbec potřeba klimatizace a ve výrobní hale (svařovně) je klimatizační jednotka 6× poddimenzovaná vzhledem k velikosti prostoru. Klimatizace se zapíná jen na krátkou chvíli v nejparnějších dnech. Může za to jak zelená střecha a fasáda, tak chytrý design budovy. Všechna okna jsou orientovaná na severovýchod, aby nebyl interiér zatěžován slunečním zářením. Celá hala má automatický systém přirozeného větrání okny, která se otevírají v době, kdy je venkovní teplota nižší než teplota vnitřní. Tím se dovnitř dostává čerstvý vzduch od zelené fasády.

Na snížení teploty v okolí haly a tím i v jejím interiéru se podílí také upravené okolí budovy, které je osázené travinami, keři a stromy, včetně zatravněných parkovacích ploch. Na jižní straně objektu je vybudována tzv. dešťová zahrada, kde se zachytí voda z terasy, pomalu se vsakuje a tím vyživuje okolní stromy, keře, popínavky a trvalky. V této zahradě jsou umístěna místa pro relaxaci pracovníků z haly, kteří mají v létě k dispozici i záhony lesních jahod.

Vytápění

Zeleň na budově pomáhá i s udržením tepla v budově během zimních měsíců. Budova je izolovaná. Navíc je tepelná izolace střechy pokryta deseti centimetry substrátu pod zelenými koberci. Na stěnách je izolace chráněna fólií a závěsnými koši se substrátem, ze kterých rostou rostliny. Na zimu tyto rostliny sice zvadnou, ale jsou ponechány na fasádě až do jara, tím kryjí celou soustavu zateplení před studeným větrem. Na jaře se uschlé rostliny ostříhají a fasáda se brzy opět zazelená a rozkvete.

Halu vytápí plynový kotel a administrativní budovu LIKO-Noe tepelné čerpadlo. To však jede velmi zřídka, protože v interiéru je akumulační krb, kde se ráno zatopí dřevem, které potom hřeje celý den. Teplá užitková voda je ohřívána slunečním kolektorem. Na rok 2021 je v plánu osazení střechy haly vedle LIKO-Vo fotovoltaickou elektrárnou, která bude halu vyživovat elektřinou.

Proces

Výstavba zelená budovy je překvapivě jednoduchá. Administrativní budova LIKO-noe, která s LIKO-Vo sousedí, byla dokonce vystavěna za 27 dní, když se stavaři pokusili vyrovnat tempu stavby jednoho čínského hotelu. Pro takhle rychlou stavbu byl potřeba stavební plán rozepsaný přesně na hodinu. Hala také vyhrála Českou cenu za architekturu.

Hala se snaží jít příkladem, aby se zelené stavby stávaly standardem v architektuře. Slouží jako ukázkový projekt, kam jezdí na exkurze studenti, zástupci samospráv, výpravy ze zahraničí a samozřejmě i investoři a architekti.

Výhody řešení

  • Hala dobře izoluje, nepotřebuje klimatizaci a šetří za vytápění.
  • Na halu bylo jednoduché získat stavební povolení, protože stavební úřady zelené budovy vítají.
  • Hala příznivě působí na mikroklima ve svém okolí. Zatímco vedlejší haly mají v létě teplotu střechy až 80 °C, na zelené střeše haly LIKO-vo nepřesáhne teplota 35 °C.
  • Žádná voda z haly ani jejího okolí neodtéká do kanalizace.
  • Zelená hala příznivě ovlivňuje zdraví zaměstnanců.
  • Celá hala podle Libora Musila, zakladatele firmy, tady bezpochyby bude stát minimálně 100 let.
Potřebujete ve firmě pomoct s udržitelností a financováním?
Kontaktujte nás