Ústecký kraj

Recyklace šedých vod v bytovém domě

V Jiříkově u Rumburka spojili obyvatelé síly bytového domu s firmou ASIO a vytvořili systém, který pročišťuje šedou odpadní vodu z koupelen a využívá ji ke splachování. Díky tomu obyvatelé ušetří přes 20 tisíc korun ročně a využijí tak vodu, která by jinak bez užitku odtekla do kanalizace.

Investice 300 tis. Kč Dotace 60 tis. Kč

Recyklace šedých vod v bytovém domě

Recyklace šedých vod v bytovém domě

Systém, jako je ten v Jiříkově u Rumburka, je dnes využíván čím dál tím častěji. Před dvěma lety se ale jednalo o průkopnický projekt. „Dnes už se k těmto systémům přihlíží s větší důvěrou, a jak v Evropské unii, tak i v České republice vznikají první legislativní rámce pro danou problematiku, které celý systém navrhování a schvalování, doufejme, usnadní. Posun je zejména v oblasti recyklace vody uvnitř domů a jejího použití na splachování záchodů,” komentuje posun přístupu k problematice ředitel firmy ASIO, která čističku odpadních vod v Jiříkově instalovala, Michal Plotěný.

Proces a technologie

Z bytů se recykluje tzv. lehká šedá voda, tedy voda ze sprchových koutů, van a umyvadel, která objemově pokryje spotřebu domu pro účely splachování toalet prakticky stoprocentně. Pro případy, kdy by recyklované vody nebyl dostatek, je systém napojený na zdroj pitné vody, který jej může doplnit. Čističku společně s klasickým vodoměrem lze doplnit také monitorovacím systémem, který přenáší data online, a kromě údajů o spotřebě rozpoznává případné závady a včas automaticky na tyto závady reaguje.

Financování a návratnost

Instalace čističky probíhala v již postaveném bytovém domě, její realizace vyžadovala pouze rekonstrukci vnitřních rozvodů vody. Investice do systému se pohybovala okolo 300 tisíc korun a byla podpořena dotací „Dešťovka“ poskytovanou Státním fondem životního prostředí ČR. Ta se kromě využití dešťové vody vztahuje právě i na úpravu šedé vody. Návratnost investice do takového projektu je závislá na cenách vodného, podle Michala Plotěného je to v tomto případě cca 10 let.

K realizaci takového projektu je kromě správného výpočtu spotřeby a odpadních vod potřeba také stanovisko hygieny, které už je v současné době především u novostaveb standardem. Díky projektu v Jiříkově a prvním jemu podobným řešením, se využití šedé vody začalo postupně dostávat jak do dalších bytových domů, tak do rodinných novostaveb nebo do kancelářských a průmyslových objektů.