FCC Aqualia SA Moravskoslezský kraj

Severomoravské vodovody a kanalizace aktivně snižují ztráty pitné vody

Jedním z problémů, se kterým se snaží vypořádat obor vodního hospodářství, jsou ztráty pitné vody ve vodovodní síti. K těm dochází při transportu vody z čistíren odpadních vod směrem k odběratelům. Pomoci v tomto ohledu může renovace vodovodní sítě i používání chytrých nástrojů na sledování úniků vody. Tímto způsobem postupují i Severomoravské vodovody a kanalizace, které mají v dalších letech v plánu nejen rozsáhlé úpravy své infrastruktury, ale i investice do obnovitelných zdrojů energie.

Severomoravské vodovody a kanalizace aktivně snižují ztráty pitné vody

Severomoravské vodovody a kanalizace aktivně snižují ztráty pitné vody

Ztrátám pitné vody zabraňuje chytrá aplikace i renovace vodovodní sítě

Severomoravské vodovody a kanalizace se snaží o systematické snižování vodních ztrát, a to za pomoci mobilní aplikace Monitoring úniků, která firmě pomáhá včasně detekovat poruchy ve vodovodní síti. Díky kombinaci této technologie s renovací vodovodní sítě tak dosáhla společnost v roce 2021 ztrát pitné vody 10,57 %, přičemž celorepublikový průměr v oboru vodárenství je přibližně 15 %. O rok později se Severomoravské vodovody a kanalizace dostaly dokonce na hodnotu 8,87 %. Nejvíce se ztráty pitné vody podařilo snížit na Opavsku, a to na 3,67 %.

„V současné době je v monitoringu úniků 4 600 kilometrů vodovodní sítě rozdělené do více než 800 distriktů s téměř 1 300 senzory, které celkově poskytují 130 tisíc dat za jeden den. Snižování procenta ztrát vody v trubní síti je kromě investic do infrastruktury a dlouhodobé provozní činnosti, která začíná systematickým sledováním a vyhodnocováním stavu sítě až po včasné odstraňování zjištěných úniků, také výsledkem spuštění online aplikace Monitor úniků do ostrého provozu. Za posledních 20 let jsme do výroby a distribuce pitné vody v moravskoslezském regionu investovali více než šest miliard korun, z toho desítky milionů směřují právě do obnovy vodovodní sítě,“ vysvětluje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava, Milan Koníř.

Renovaci vodovodní sítě napomůže také zelený úvěr

Přesto však firma neustává ve svém úsilí a chce dále modernizovat vodovodní síť, aby byly ztráty vody co nejnižší. K tomu jí má sloužit i nově uzavřený zelený úvěr ve výši přesahující jednu miliardu Euro, který je navázaný na prokázání pozitivního dopadu aktivit firmy na životní prostředí.

Severomoravské vodovody a kanalizace, které spadají pod španělskou mateřskou společnost FCC Aqualia SA, získaly tento syndikovaný úvěr ve spolupráci s předními evropskými bankami, přičemž jednou z nich je i Komerční banka. Ta se na financování podílí částkou 55 milionů Euro. Značná část těchto prostředků putuje právě do České republiky. Využití prostředků z úvěru se řídí tzv. Rámcem zeleného financování (Green Financing Framework). V něm společnost FCC Aqualia SA závazně definuje všechny typy projektů přínosných z hlediska dopadu na životní prostředí, do kterých plánuje investovat.

  O dalších typech udržitelného financování jsme psali také v článku Podniky mají více možností udržitelného financování.

Severomoravské vodovody a kanalizace mají v plánu použít poskytnuté finanční zdroje i na další projekty s environmentálním přesahem, a to například na eliminaci rizika spojeného se znečištěním vod při záplavách nebo na snižování uhlíkové stopy firmy. Investovat bude společnost i do obnovitelných zdrojů energie a elektromobility. Zelený úvěr čerpá společnost za zvýhodněnou úrokovou sazbu, musí však dle mezinárodní metodiky Green loan principles pravidelně reportovat použití těchto finančních prostředků. To se musí vztahovat na environmentálně prospěšné projekty.

„Komerční banka hraje klíčovou roli při financování projektů, které příznivě ovlivňují prostředí kolem nás. Potřeby financování SMVAK plně zapadají do této strategie udržitelnosti, proto jsme rádi, že jsme se společně s mateřskou Societe Generale mohli účastnit této transakce vskutku evropského významu“, dodává Radek Trachta, ředitel úseku Global Banking.

Soběstačnému provozu vodovodní sítě pomáhají vodní elektrárny

V aktivitách prospěšných životnímu prostředí však nejsou Severomoravské vodovody a kanalizace žádným nováčkem. Již několik let využívají ve svém provozu několik druhů obnovitelných zdrojů energie, a to například 7 vodních elektráren. Ty efektivně využívají právě potenciálu vody, se kterou firma hospodaří. Vodní elektrárny v tuto chvíli pokryjí až třetinu energetické spotřeby v daných areálech, případně přebytky energie odvádí do energetické sítě. V roce 2022 tak tyto vodní elektrárny vytvořily elektřinu ve výši 4,86 GWh.

„Provoz malých vodních elektráren má ekologický i ekonomický smysl. Energie vyrobená z vody nemá oproti elektrárnám na pevná paliva negativní dopady na životní prostředí, tedy především na ovzduší z hlediska vypouštěných emisí. Šetříme také finanční prostředky, protože nemusíme elektřinu nakupovat, v některých případech ji naopak do sítě dodáváme,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Zdroje energie doplňují kogenerační jednotky i nově spuštěná fotovoltaická elektrárna

Do energetického mixu několika čistíren odpadních vod se podařilo zapojit také 12 kogeneračních jednotek. Ty využívají bioplyn z kalů z odpadní vody a přetvářejí ho na teplo, které slouží pro vytápění budov. Celkově tyto kogenerační jednotky vytvořily v loňském roce 4,9 GWh elektřiny a například opavská čistírna odpadních vod je díky tomu až ze 77 % energeticky soběstačná.

Novým projektem Severomoravských vodovodů a kanalizací je také fotovoltaická elektrárna, kterou společnost spustila začátkem tohoto roku. Elektrárna je postavena na střeše sídla firmy v Ostravě – Mariánských Horách a díky zapojení 44 solárních panelů dosahuje okamžitého výkonu až 18 kW. Roční výroba elektřiny je předpokládána na 15 MWh a bude spotřebována přímo v budově.

Severomoravské vodovody a kanalizace podporují elektromobilitu

Severomoravské vodovody a kanalizace, které spravují na 350 vodojemů a 80 čistíren odpadních vod, usilují i dalšími aktivitami o dlouhodobé snižování uhlíkové stopy svého provozu. V plánu má firma i obměnu vozového parku, který mají doplnit elektromobily. K tomuto účelu vybudovala společnost ve svém ostravském areálu již 4 dobíjecí stanice pro elektrická auta.

Severomoravské vodovody a kanalizace v číslech

  • Firma spravuje 350 vodojemů a 80 čistíren.
  • Ztráty pitné vody snížila společnost v loňském roce na 8,87 %.
  • Firma spravuje na 5 000 km vodovodní sítě.
  • Energetický mix podniku tvoří například 7 vodních elektráren a 12 kogeneračních jednotek.
  • Nově spuštěná fotovoltaická elektrárna má 44 solárních panelů o ročním výkonu 15 MWh.
  • Na podporu elektromobility postavila firma 4 dobíjecí elektrostanice.