SILNICE NEPOMUK s.r.o. připravují recyklační linku na stavební a demoliční odpady

Silnice Nepomuk s.r.o. a SG Equipment Finance Czech Republic, Plzeňský kraj
Investice 16.5 mil. Kč
Dotace 5.6 mil. Kč
Až o 95 % méně stavebních a demoličních odpadů, které poputují na skládky. To bude výsledkem realizace projektu firmy SILNICE NEPOMUK s.r.o. v roce 2022. Stavba, která byla podpořena Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a financována společností SG Equipment Finance Czech Republic umožní efektivní využití odpadu jako druhotné suroviny v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Cirkulární ekonomika je vitální silou pro stavebnictví v době krize materiálů

Na globální úrovni rok od roku spotřeba stavebních materiálů stoupá meziročně cca o 2,8 %. Každých 25 let se tak zdvojnásobuje. Klíčovými materiály pro stavebnictví jsou písek a štěrk, které představují 79 % světově vytěžených materiálů, v přepočtu se jedná o 29 miliard tun ročně. Přírodní kamenivo je však jednoduše nahraditelné stavebním a demoličním odpadem při výrobě betonu v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Této příležitosti si je vědomá i stavební společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o., realizující zejména dopravní, inženýrské, vodohospodářské a ekologické stavby, pozemní stavitelství a provozující služby v dopravě, mechanizaci a recyklaci stavebních materiálů. Společnost působí na trhu dlouhodobě, ale drží tempo s dobou: zaměření na recyklaci a znovuvyužití stavebních a demoličních odpadů přináší firmě prostor pro inovace a podnikání v oblasti cirkulární ekonomiky.

Z čeho se skládá recyklační linka na stavební a demoliční odpad?

Firma se rozhodla investovat do pořízení kompletní technologické linky určené k realizaci celého procesu zpracování stavebního a demoličního odpadu, včetně asfaltových ker a výkopových zemin.

Linka se bude skládat z několika technologií, které budou na sebe navazovat tak, aby byl řešen každý jednotlivý krok recyklace stavebních a demoličních odpadů, a to od jejich přijetí až po deponii R-materiálů.

Recyklační linka se skládá z následujících technologií:

  • mobilní odrazový drtič TEREX EvoQuip Cobra 230,
  • mobilní hrubotřídič TEREX EvoQuip Colt 800 – od společnosti SANDROCK,
  • kolový nakladač KOMATSU WA200-8 od společnosti KUHN–BOHEMIA.

Díky těmto technologiím bude možné vyrábět tři základní typy recyklátů, jako je např. recyklát betonový, cihelný nebo asfaltový. Dalším produktem bude mimo jiné i frakce tříděných zemin a jiných sypkých materiálů.

Díky pořízení recyklační linky bude moct SILNICE NEPOMUK s.r.o. zpracovávat nejen svůj vlastní odpad, který vzniká v rámci podnikatelské činnosti, ale také odpady od jiných subjektů. Mobilní charakter linky umožní zpracovávat materiál přímo na místě vzniku nebo na jiné ploše, která je určena k procesu recyklace.

Tímto projektem firma SILNICE NEPOMUK s.r.o. dosáhne následujících cílů:

  • Zvýší vlastní konkurenceschopnost.
  • Dosáhne významných úspor díky zamezení skládkování vlastních stavebních a demoličních odpadů.
  • Nahradí primární zdroje recyklátem ve své vlastní výrobě.
  • Sníží svou závislost na externích skládkách nebo recyklačních zařízeních.
  • Ve výsledku významně prospěje životnímu prostředí díky snížení materiálové zátěže v oblasti primárních surovin a nižší uhlíkové stopě.

 

 

 

Potřebujete ve firmě pomoct s udržitelností a financováním?
Kontaktujte nás