Stora Enso Kraj Vysočina

Stora Enso spustila novou linku na výrobu dřevěných panelů

Společnost Stora Enso spustila koncem roku 2022 provoz nové linky na výrobu CLT panelů, a to ve svém výrobním závodu ve Ždírci nad Doubravou. Navázala tak na mnohaletou úspěšnou výrobu komponentů pro výstavbu dřevostaveb. Díky modernizaci výrobního závodu zároveň významně pomůže rozšíření dřeva jako obnovitelného stavebního materiálu. Nová linka totiž svou kapacitou pokrývá rostoucí poptávku po tomto udržitelném materiálu, který se ukazuje jako jedna z cest, jak dekarbonizovat stavebnictví.

Investice 1.87 mld. Kč

Stora Enso spustila novou linku na výrobu dřevěných panelů

Stora Enso spustila novou linku na výrobu dřevěných panelů

Nová linka na CLT panely zvýší kapacitu výroby i zaměstnanost

Společnost Stora Enso, která je součástí finsko-švédské globální společnosti působící v dřevozpracujícím odvětví, zahájila provoz již čtvrté linky na výrobu CLT panelů v České republice. Spuštění této výrobní linky se dočkala na podzim roku 2022, přičemž do celého projektu investovala na 79 milionů eur. Moderní výrobní linka o roční plánované kapacitě 120 000 m3 umožní společnosti Stora Enso rozšířit objem výroby CLT panelů. Tyto dřevěné křížem lepené panely jsou považovány za inovativní a udržitelný stavební materiál budoucnosti, který je zároveň velmi nákladově efektivní.

„Spojení nové výrobní linky se stávající pilou nám přinese další výhody týkající se využití surovin, energií i logistiky. Nová linka na CLT panely vytvoří také více než 100 nových pracovních míst v regionu. Zároveň plně zapadá do naší strategie na rozšíření výroby v oboru dřevostaveb,“ shrnuje ředitel závodu ve Ždírci nad Doubravou, Martin Brebis.

Dřevěné panely posloužily jako konstrukce nejudržitelnější prodejny v Česku

Společnost Stora Enso se aktivně podílí na výstavbě dřevěných konstrukcí v řadě architektonických projektů. CLT panely z jejích závodů se tak staly nosným prvkem například v nové prodejně Penny Marketu ve Skutči u Chrudimi. Ta se stala ukázkou jedné z nejudržitelnějších maloobchodních prodejen v Česku.

„Dřevo pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů. Na výrobu 1 m3 CLT je použito dřevo ze 3 stromů, ovšem dřevo z každého stromu je využito takřka do „poslední piliny“. Za každý pokácený strom je také vysazen v původním lese jeden až tři nové. Lepidla použitá na výrobu CLT jsou zdravotně nezávadná bez obsahu formaldehydů a v rámci struktury stavebního panelu tvoří pouze 1 %, když 99 % materiálu je masivní dřevo. Dřevo je přitom ve srovnání s betonem 4× až 5× lehčí. Tomu odpovídá i menší množství kamionů putujících na stavbu a menší zátěž okolí staveniště,“ popisuje ekologický přínos použité technologie Tomáš Hýrek ze společnosti Stora Enso.

CLT panely slouží k rozšíření kapacit českých škol

Dřevěné panely z výroby Stora Enso volí jako stavební materiál i další udržitelně smýšlející projekty a iniciativy. Například lesní penzion Blanko nebo základní škola Slatiňany, která přístavbou z dřevěné konstrukce vyřešila nedostatek prostor. Ukazuje se, že právě CLT panely mohou být rychlým a dostupným řešením, jak se vypořádat právě s nedostatečnou kapacitou, ale i špatným technickým stavem řady českých škol.

„Konstrukce přístavby v Základní škole Slatiňany byla postavena do týdne a za půl roku bylo hotovo, třídy se mohou v současnosti využívat. Je to zároveň přírodní prostředí, které uklidňuje a pomáhá lépe se soustředit,“ komentuje Petr Jiříček, obchodní ředitel společnosti CLT Czechia, která zajišťuje prodej panelů společnosti Stora Enso.

  Dřevo je označováno jako stavební materiál budoucnosti. Podívejte se, co všechno z něj lze postavit.

Dřevěné panely úspěšně dekarbonizují české stavebnictví

Jak ukazují studie, dřevostavba uspoří na každý m3 až jednu tunu CO2 ve srovnání s betonem až 2,5 tuny CO2 ve srovnání s ocelí. Navíc se z pokácených stromů zpracovává naprosto vše, a to doslova do poslední piliny – ve ždíreckém závodě totiž zpracovávají piliny do formy dřevěných peletek, které lze použít například pro vytápění. Tím Stora Enso také prakticky aplikuje cirkulární principy do své výroby.

„Náš výrobní závod ve Ždírci je rovněž energeticky soběstačný, a to ve výrobě tepla a elektrické energie. Teplo a elektřinu vyrábíme v naší kogenerační jednotce, kde spalujeme vlastní biomasu ze zpracování dřeva – kůru, hobliny a zelenou lesní štěpku,“ doplňuje Martin Brebis.

Projekt nové linky na výrobu CLT panelů v číslech

  • Provoz této čtvrté linky na výrobu CLT panelů spustila Stora Enso v roce 2022.
  • Nová výrobní linka má roční kapacitu 120 000 m3.
  • Stora Enso investovala do linky na výrobu dřevěných panelů přes 79 milionů eur.
  • Nová výrobní linka poskytne zaměstnání 100 novým pracovníkům.