SUNWORK a instalace fotovoltaických elektráren ve firmách

Fotovoltaické technologie, Hlavní město Praha
Společnost SUNWORK působí již přes 9 let na českém trhu v oboru instalace fotovoltaických elektráren. Zaměřuje se na řešení nejen pro firmy, ale i pro domácnosti a SVJ. Kromě výstavby fotovoltaických elektráren se zaměřuje také na carporty (krytá stání aut v kombinaci se solárními panely) a solární ohřevy vody. V čem vidí SUNWORK hlavní přínosy fotovoltaiky pro firmy a jaká je přibližná návratnost takové investice? A jak odhadují další vývoj trhu s fotovoltaickými elektrárnami?

Fotovoltaika šetří náklady za energie a může se pozitivně propsat do reportingu ESG

Téma udržitelnosti je pro čím dál více firem nezbytností, a to i vzhledem ke kolísání cen energií. Právě řešení v podobě vlastní fotovoltaické elektrárny vidí společnost SUNWORK jako cestu, jak mohou firmy ušetřit na nákladech, ale také jak lépe plánovat své další investice. Významným faktorem je v posledních měsících rovněž nefinanční reporting ESG.

„ESG kritéria jsou důležitými faktory v oblasti investic a podnikání, protože investoři, zákazníci i zaměstnanci stále více upřednostňují společnosti, které se zavazují k udržitelným a odpovědným praktikám. Firmy tedy pořízením obnovitelného zdroje energie v podobě vlastní fotovoltaické elektrárny výrazně zvyšují svou konkurenceschopnost. Dalším přínosem může být také kombinace fotovoltaiky s firemními elektromobily a dobíjecími stanicemi ve firmách. Zaměstnanci tak mohou jezdit bezemisními automobily, které se budou dobíjet právě za pomoci firemní fotovoltaické elektrárny,” shrnuje výhody Tomáš Hollmann, jednatel společnosti SUNWORK.

  Přemýšlíte o vlastní fotovoltaice? Podívejte se, jak postupovat a na jaké otázky si předem odpovědět.

O přínosech fotovoltaické elektrárny přesvědčí většinu firem konkrétní čísla

Ze strany podniků bývá u zvažování vlastní fotovoltaické elektrárny nejčastěji kladenou otázkou finanční náročnost a návratnost této investice. Zde mluví nejlépe čísla z referenčních projektů – například ze spolupráce SUNWORK s českou firmou ze středních Čech, která se zabývá výrobou, montováním a dopravou betonářské oceli a armovacích prvků (tj. ocelových tyčí, které se vkládají do betonu). Spotřeba elektřiny v takto energeticky náročné výrobě dosahuje průměrně až 250 MW ročně, a tudíž značné výkyvy cen energií posledních měsíců vedly tuto společnost k velmi rychlému rozhodnutí pro řešení v podobě vlastní fotovoltaické elektrárny, a to na střeše své výrobní haly.

„V tomto případě jsme se po posouzení návrhu statikem rozhodli pro nainstalování 111 panelů typu Trina Tallmax, a to každý o výkonu 450 Wp. Dohromady tak byl střeše výrobní haly instalován výkon fotovoltaické elektrárny o 49,50 kWp. Vzhledem ke skutečnosti, že spotřeba objektu je vyšší než instalovaný výkon elektrárny, byla zvolena varianta bez akumulace do baterií. Naprostá většina vyrobené energie se tedy zároveň spotřebovává v denním provozu, i když v určitých okamžicích dochází k menším přebytkům do distribuční sítě. V tomto ohledu si společnost domluvila výkup přebytků se svým dodavatelem energií, který cenu výkupu zafixoval, takže společnost má možnost všechnu výrobu efektivně finančně využít,” komentuje vybrané řešení Hollmann.

Konkrétní čísla tohoto realizovaného projektu společnosti SUNWORK pak hovoří následovně:

  • vyrobená energie z fotovoltaické elektrárny: 52 MW za rok,
  • celkové náklady firmy na elektřinu: 2 125 000 Kč za rok,
  • úspora vyrobené elektřiny z fotovoltaické elektrárny: 405 000 Kč za rok (tj. cca 20 % ročních nákladů za elektřinu),
  • prodej přebytků do distribuční sítě: 35 000 Kč za rok,
  • celková investice do fotovoltaické elektrárny: 1 425 000 Kč,
  • návratnost investice: 3 roky.

Ekonomický přínos fotovoltaické elektrárny pro tuto konkrétní společnost je tedy následující:

Porovnejme spořicí účet s úročením 5 % p.a. Taková investice za deset let a po zdanění přinese firmě 730 000 Kč, tj. ROI = 51,62%.

Investice do fotovoltaiky, kromě toho, že se vrátí za 3 roky, přinese během dalších deseti let zhruba 4 500 000 Kč, tj. ROI = 208,77%.

To znamená, že investice do fotovoltaiky společnosti přinese do jejího cash-flow za 1,5 roku tolik, co za deset let spořicí účet.

Instalace fotovoltaické elektrárny vyžaduje konzultaci se statikem i posouzení z pohledu požární bezpečnosti

Při pořízení fotovoltaické elektrárny mohou však firmy v praxi narazit na řadu překážek. S těmi se jim snaží v SUNWORK poradit a pomoci tak, aby byl celý projekt fotovoltaiky úspěšný: „Nejčastějším úskalím při projektování fotovoltaické elektrárny je omezení statické pevnosti objektu, na kterém mají být panely umístěny. Pro tyto objekty však již existují řešení v podobě flexibilních panelů, které váží pouze zhruba 5 kg, a navíc se přichycují na speciální odlehčenou konstrukci, čímž je celková hmotnost snížena asi o 80 %. Instalace fotovoltaické elektrárny s těmito panely je celkově sice zhruba o 10–20 % dražší, což ale v konečném důsledku není tak velký rozdíl a nevynuluje celkový přínos, který fotovoltaická elektrárna firmě přináší,” vysvětluje Hollmann.

Dále je důležité posoudit a naplánovat jednotlivé kroky celého procesu instalace fotovoltaické elektrárny, a to od posouzení návrhu z pohledu požární bezpečnosti a statiky budovy přes vypracování kompletní projektové dokumentace až po zajištění veškeré administrativy, jakou je například připojení elektrárny do distribuční sítě. Ve fázi samotné instalace panelů a uvedení fotovoltaiky do provozu je pak dle zkušeností společnosti SUNWORK důležité respektovat i provoz firmy tak, aby jí nevznikaly zbytečné prostoje a s tím spojené ztráty.

Fotovoltaické elektrárny se ukazují jako cesta, jak se vypořádat s energetickou krizí

„Z našeho pohledu je značnou výhodou fotovoltaiky také to, že dokážeme ve velmi krátkém horizontu několika měsíců až let postavit elektrárnu s výkonem rovnajícím se jaderné elektrárně, jejichž stavba však zabere i desítky let. Proto věříme, že stále rychleji se rozvíjející elektrifikace podniků i domácností potřebuje právě takové rychlé a efektivní řešení, jaké nabízí právě fotovoltaické elektrárny,” zdůvodňuje Hollmann, v čem vidí SUNWORK hlavní smysl svého podnikání.

V tomto ohledu bylo téma fotovoltaických elektráren v České republice dlouhou dobu opomíjené, a to i z důvodu legislativních omylů z roku 2010, které napomohly ke vzniku tzv. solárních baronů – tedy podnikatelů, kteří využívali státní dotace na obnovitelné zdroje pouze ke spekulacím na energetickém trhu. V posledních dvou letech, kdy však v Česku eskalovala energetická krize a ze všech stran také sílí tlak na udržitelnost a energetickou nezávislost, se fotovoltaické elektrárny dostaly do popředí zájmu a růst jejich počtu je skutečně rekordní.

  Fotovoltaika je oblíbeným řešením také v projektech komunitní energetiky.

„Pokud se podíváme na čísla v ČR, tak zatímco v roce 2021 se do sítě připojilo cca 62 MWp nových fotovoltaických elektráren, loni přibylo těchto elektráren na čtyřnásobek, tedy více než 240 MWp. V roce 2023 by mohlo být odhadem postaveno kolem 750 MWp,” uvádí konkrétní statistiky Hollmann.

Budoucnost fotovoltaických elektráren? Rozvoj recyklace i rozsáhlá dotační podpora

Další z trendů v oboru fotovoltaiky se bude zřejmě týkat vzrůstajících nároků na recyklaci této technologie. Ta je již nyní evropskou legislativou definována ve Směrnici o odpadech z elektrických a elektronických zařízení z roku 2012 a určuje povinnost recyklace 80 % materiálu z fotovoltaických panelů. Pouze zbylých 20 % lze odstranit uložením na skládku.

„S rozvojem recyklačních technologií se však může v praxi procento znovu zpracovaného materiálu z fotovoltaických panelů ještě zvyšovat. Je tedy možné, že do budoucna budou solární panely jedny z nejlépe recyklovatelných technologií obnovitelné energie,” uvádí Hollmann.

Rozvoji trhu s fotovoltaickými elektrárnami rovněž napomáhá podpora ze strany státu, a to ve formě řady dotačních programů pro domácnosti i firmy. Tyto formy dotací umožňují zájemcům o fotovoltaiku pokrýt pořizovací náklady na výstavbu solárních elektráren.

  Potřebujete vyřídit dotace na fotovoltaiku? Obraťte se na KB EU Point.

Potřebujete ve firmě pomoct s udržitelností a financováním?
Kontaktujte nás