Ostrovská teplárna diverzifikuje zdroje paliva

Ostrovská teplárenská, a.s., Karlovarský kraj
Investice 230 mil. Kč
Financováno Komerční banka
Ostrovská teplárna zásobuje teplem více než 6000 bytů a řadu veřejných i privátních subjektů. V posledních letech prošla komplexní modernizací, za níž získala teplárenskou cenu Křišťálový komín. Nově instalované technologie rozšířily paletu využitelných zdrojů energie a pomohly k její efektivnější a flexibilnější výrobě.

Dnešní situace v energetice si žádá čím dál flexibilnější zdroje. Kromě toho se výrazně zpřísňují emisní limity. Staré uhelné technologie mají často problém těmto novým požadavkům vyhovět. V případě ostrovské teplárny se navíc původní kotle dostaly na hranici životnosti, bylo tedy potřeba přistoupit k jejich náhradě.

Instalované technologie

Žádoucí rekonstrukci umožnil přechod z parních na horkovodní rozvody dokončený v roce 2016. Téhož roku byl dokončen teplovodní kotel na biomasu, o rok později přišel teplovodní plynový kotel a koncem roku 2018 se rozběhl i nový uhelný kotel s fluidními prvky. K zefektivnění výroby tepla přispěly i plynové kogenerační jednotky instalované v letech 2019 a 2020. Výkyvy při výrobě pomohl na podzim téhož roku vykrýt ještě akumulátor tepla. Uhlí, coby dřívější výhradní zdroj energie, bylo nyní doplněno o biomasu a plyn.

Investice a snížení emisí

Celková investice do těchto technologií tvořila 230 milionů korun. V současné době se navíc buduje druhý kotel na biomasu, který bude stát dalších 75 milionů. Částečně pomohlo i město Ostrov, které jakožto majitel teplárny ručilo za úvěr. Na výši investic měla podle zástupců teplárny vliv i přísná emisní legislativa. Návratnost investice odhaduje teplárna na 20-30 let. Po rekonstrukci se podařilo výrazně snížit objem vypouštěných emisí oxidů síry, dusíku a CO2. O třetinu klesla také produkce prachových částic. Emise oxidu uhličitého vypuštěné v roce 2020 klesly ve srovnání s rokem 2015 o více než 21 tisíc tun.

Výhody řešení

Důvody diverzifikace palivových zdrojů vysvětluje předseda představenstva Ostrovské teplárenské Tibor Hrušovský: „Různá paliva umožňují pružně reagovat  na změny ceny paliv tak, aby náklady na výrobu tepla byly co nejnižší a současně snižují rizika omezení výroby při případném výpadku v dodávce některého z paliv.” Nové technologie jsou také jednodušší na údržbu. Jejich servis je sice dražší, nicméně vyžaduje menší množství pracovníků.

Specifika řešení

Jakkoliv jde o řešení komplexní a promyšlené, má i své limity. Předseda Hrušovský mezi nimi uvádí poněkud nižší účinnost biomasových kotlů ve srovnání s novými uhelnými. Při spalování štěpky je výkon kotle také méně stabilní, což byl i důvod instalace tepelného akumulátoru. Kotel na biomasu má také předpokládanou životnost 15-20 let, zatímco nový uhelný kotel asi 30 let. I z těchto důvodů plánují v ostrovské teplárně zcela upustit od spalování uhlí teprve až to bude ekonomicky nevýhodné.

 

Potřebujete ve firmě pomoct s udržitelností a financováním?
Kontaktujte nás