Dimatex CS Liberecký kraj

Textilní kompozit RETEXTIL® od firmy DIMATEX

RETEXTIL je kompozitním materiálem, ve kterém je spojen jinak nevyužitelný textil a LDPE plast, díky čemuž vzniká materiál s velmi vhodnými vlastnostmi pro venkovní využití, kde může nahradit plasty nebo dřevo. Materiál vznikl jako reakce na skutečnost, že i ve vytříděném textilu je stále zastoupena poměrně významná složka textilu, která se kromě likvidace nedá jinak použít. RETEXTIL tento problém řeší a dostává textilní materiály zpět do oběhu.

Textilní kompozit RETEXTIL® od firmy DIMATEX

Textilní kompozit RETEXTIL® od firmy DIMATEX

Myšlenku textilního kompozitu RETEXTIL přivedl na světlo světa Bertus Servaas v jedné ze svých firem Vive Group, a to konkrétně Vive Innovation. Vývoj tohoto materiálu probíhal mezi lety 2015 až 2019 v Holandsku, poté byl od roku 2019 veškerý vývoj a výroba směřován do Polska. Tam se nachází také zatím jediná linka na textilní kompozit Retextil v Evropě.

Do Vive Group spadá i česká firma Dimatex CS, která se věnuje sběru obnošeného oblečení a jiného textilu a jeho následné recyklaci nebo předání ke znovuvyužití. Mimo jiné Dimatex CS navrhuje a vyrábí v ČR z profilů RETEXTILU venkovní mobiliář pro svoje klienty.

Z čeho se skládá RETEXTIL a kde najde využití?

Hlavním zdrojem vstupních materiálů pro RETEXTIL je vytříděný textil, který nejde použít ke stejnému účelu, ke kterému byl vytvořen. Zároveň je v určité míře znehodnocený, přesně takový, který můžeme najít v kontejnerech na textil po celé ČR. Je nutné podotknout, že do budoucna takového znehodnoceného materiálu bude přibývat v souvislosti s tím, že od roku 2025 ČR bude povinností třídit textil, tak jako se dnes třídí plast a papír. RETEXTIL tak představuje možnost zpracování pro zbytkovou, odpadní frakci tohoto materiálu.

RETEXTIL je tedy složen z textilu a LDPE, a to v poměru zhruba 48:48. Ve zbytku jsou barviva, stabilizátory a další látky. Tento materiál je plně recyklovatelný a firma DIMATEX CS pro něj do budoucna zvažuje i systém zpětného odběru. Vzhledem k životnosti materiálu ve výši 30 let je času na přípravu tohoto systému poměrně dost.

Materiál najde své využití jako materiál pro venkovní mobiliář a obkladové stavební prvky. Společnost DIMATEX CS sleduje cenový rozdíl v nákladech na udržitelnost produktu v porovnání například se dřevem a jeho konzervací a barvením, kde je RETEXTIL konkurenceschopný. V současné době je firma v začátcích práce s tímto materiálem a nesleduje ukazatele LCA a uhlíkové stopy materiálu, nicméně do budoucna se bude jeho potenciál zvyšovat s omezením exportu textilního odpadu z EU do zbytku světa. Státy EU se budou muset postarat o své textilní odpady lokálně a přeměnit je na produkty s přidanou hodnotou.