TPR nábytek Pardubický kraj

Využití Big Data a algoritmů v truhlárně

Pila už dávno není jen rotující kotouč. V případě těch nejmodernějších pil jde dnes o sofistikovaná zařízení plná technologií s vlastním softwarem. Jednu takovou nedávno pořídila firma TPR vyrábějící nábytek na míru pro showroomy prestižních mezinárodních značek jako je Samsung, Ford či Giorgio Armani.

Investice 7 mil. Kč Dotace 2.4 mil. Kč

Využití Big Data a algoritmů v truhlárně

Využití Big Data a algoritmů v truhlárně

Pokud se firma chce v takové společnosti udržet, musí neustále inovovat. V TPR si to uvědomují, proto se nebojí milionových investic do efektivnějších technologií i úspornějšího provozu. Kromě rekonstrukce haly, o níž píšeme v tomto článku, nakoupili také nové výrobní a skladovací technologie za sedm milionů korun, přičemž 2,4 milionu z toho pokryly státní dotace. S vyšší efektivitou výroby jde ruku v ruce i nižší environmentální zátěž.

Pila opravitelná i na dálku

Novým srdcem výrobní haly bude nyní velkoplošná CNC nářezová pila za více než dva miliony korun. Ta nejen že umožní automatizovaný provoz, ale bude schopna i obousměrné komunikace s řídicím systémem, a navíc dokáže kompletně sledovat a vyhodnocovat svůj vlastní provoz. Tato data zajistí zpětnou vazbu z výroby, čímž umožní další zlepšování.

Kromě toho bude možné do softwaru pily nahlédnout i pomocí vzdáleného přístupu. To umožní případné servisní zásahy bez nutnosti fyzické přítomnosti servisního technika přímo ve výrobní hale. Výhodou nové pily je i produkce menšího množství odpadu, a to o více než 40 tun ročně. Díky většímu výkonu zároveň ušetří 5 576 kWh za rok. Další úspory přišly ve výdajích za likvidaci odpadu (43 tisíc Kč za rok) a spotřebu elektrické energie (24 tisíc Kč za rok). Zdaleka nejvíc ale firma možná překvapivě ušetří díky zvýšené výtěžnosti materiálu, a to celých 370 tisíc korun ročně.

Automatizovaný sklad desek

Chytřejší bude ve firmě TPR nejen pila, ale i nový robotizovaný sklad za zhruba 5 mil. korun. I ten bude datově propojený se zbytkem provozu, zvýší přesnost výroby a rozšíří výrobní možnosti. Díky sběru a vyhodnocování dat umožní lepší kapacitní plánování a tím posílí i efektivitu provozu. Datové databáze shromážděné z jednotlivých částí provozu jsou nyní v maximální možné míře propojovány. Komunikace je obousměrná a umožní okamžité úpravy na základě poznatků zjištěných v průběhu života produktu.

„Všechny informace jsou soustřeďovány v informačním systému a bude možné vysledovat veškeré vazby mezi jednotlivými procesy a v návaznosti na získaná data i optimalizovat výrobu, což v konečném důsledku povede ke snížení spotřeby energií, snížení produkce odpadu i emisí,” slibuje si od této inovace jednatel společnosti Pavel Rejman.