Větrné elektrárny u Tachova

MICRONIX GROUP, Plzeňský kraj
Investice 170 mil. Kč
Financováno Komerční banka
MICRONIX GROUP se zabývá především decentralizovanou výrobou energie z obnovitelných zdrojů. V současnosti je největším českým provozovatelem větrných elektráren v ČR. Na podzim roku 2020 spustila v blízkosti Tachova dvě větrné turbíny, jejichž výkon by dokázal pokrýt spotřebu malého města.

Technologie

Vrtule dánské společnosti Vestas Wind Systems mají průměr 110 metrů a jsou upevněny na 95 metrů vysokých tubusech. Větrný generátor má instalovaný výkon 2,26 MW. Za šest měsíců vyprodukovaly tyto dvě turbíny množství energie dostačující k pokrytí roční spotřeby 2 500 domácností. Předpokládaná návratnost investice je 15 let.

Proces

Výstavba elektrárny byla logisticky náročná. Kvůli transportu mohutných komponent na místo instalace bylo třeba zbudovat kilometry nových silnic a upravit komunikace stávající. V zájmu minimalizace vlivu stavby na dopravu, probíhal transport komponent hlavně v noci. Jeřáby pomáhající s kompletací si vyžádaly stovky metrů čtverečních zpevněných ploch. Samotná výstavba v místě již proběhla velmi rychle.

Za větší překážku však finanční ředitel skupiny, Josef Sedlák, považuje administrativní náročnost projektu. Zdlouhavé schvalovací procesy dokážou prodloužit projekt až do výstavby na deset let. A to i přes implementovanou legislativní a finanční podporu ekologické elektřiny ze strany EU i ČR. Podle Sedláka tato situace výrazně zpomaluje rozvoj skupiny, tedy výstavbu dalších decentrálních zdrojů na výrobu ekologické energie.

Výhody řešení

Jednoznačnou výhodou je bezemisní provoz. Uhelná elektrárna v ČR vyprodukuje 700 a více kilogramů CO2 na vyrobenou MWh elektřiny, plynová elektrárna má přibližně poloviční emise. Jediné emise CO2 spojené s větrnou energií vznikají při výrobě a transportu technologie. Proti solárním elektrárnám ty větrné zaberou méně plochy a mohou produkovat elektřinu i v noci. Dle zástupců MICRONIX GROUP biologický monitoring prováděný v okolí elektrárny vyvrací obavy, že rotující vrtule ohrožují divoké ptactvo.

Přijetí místními

Jakožto výrazné zásahy do krajiny se větrné elektrárny někdy setkávají s námitkami místních obyvatel. I proto jich v České republice přibývá jen pomalu. Jak tomu bylo v tomto případě? „Samozřejmě, setkali jsme se rovněž s obavami, popřípadě i s nezájmem o umístění větrníků, jednoznačně však převládla pozitivní vyjádření založená na pragmatickém přístupu, tedy potřebě ekologické produkce elektřiny,” říká Sedlák a dodává, že pro úspěch je klíčová kvalitní a včasná informovanost o projektu. „MICRONIX GROUP  považuje za zásadní detailně a přístupným způsobem informovat o svých záměrech obyvatele dotčených míst před zahájením projektu. Úspěch v budování našich větrných elektráren prokazuje, že otevřená a trpělivá komunikace jsou cestou ke spokojenosti obyvatel i investora,” uzavírá Josef Sedlák.

 

Potřebujete ve firmě pomoct s udržitelností a financováním?
Kontaktujte nás