Portiva a.s. Olomoucký kraj

Větrný park Drahany a.s. – elektrárna vlastněná občany

Nad vesnicí Rozstání u Vyškova se rozkládá Větrný park Drahany a.s. Ten je jedinečný tím, že se jedná o první větrnou elektrárnu v Česku, jejíž akcie vlastní i obce a místní lidé z okolí. Skupině Portiva, která za projektem stojí, se model osvědčil a používá jej i u dalších elektráren.

Větrný park Drahany a.s. – elektrárna vlastněná občany

Větrný park Drahany a.s. – elektrárna vlastněná občany

Občanský park – elektrárna vlastněná občany

„Jsme pravděpodobně jediní v České republice, kdo provozuje tzv. občanské parky. Umožňujeme, aby do našich elektráren prostřednictvím nákupu drobného akciového podílu zainvestovali i ti, kteří žijí v jejich okolí. Je to trend, s nímž se budeme setkávat častěji,“ konstatuje člen představenstva a výkonný ředitel skupiny Portiva Pavel Svoreň. S nápadem přišla před lety společnost Eldaco, která je nyní součástí skupiny Portiva a tvoří její energetickou divizi. Tehdy se jako první pustila do  projektů, které jsou v zahraničí obvyklé. Větrné elektrárna v Rozstání u Vyškova byla první, která nabízela místním lidem akcie. Koncept se osvědčil a u dalších elektráren, například ve Vítězné, byl zájem o akcie ještě větší.

Jak proces nabízení akcií pro občany probíhal? Akcii chystané elektrárny si mohl pořídit jakýkoliv občan nebo obec. První si za symbolickou jednu korunu koupil tzv. prioritní akcii, která jej opravňovala k nákupu opravdových akcií v případě, že stavba získá stavební povolení a je zahájena. Elektrárna vystavěna byla a momentálně vlastní akcie 381 akcionářů a na projektu se podílí 12 obcí. Akcionářům jsou každoročně vypláceny dividendy a občané tak mají zisk z elektrárny, která funguje v blízkosti jejich domovů. V případě větrného parku Drahany jsou to jistě příjemné částky, protože se jedná o nejvýdělečnější větrnou elektrárnu u nás.

Lídři na trhu větrných zdrojů energie

Portiva vznikla v červnu 2018, kdy zastřešila všechny aktivity a aktiva své majoritní akcionářky Ivy Šťastné, zakladatelky společnosti Eldaco. Ta vznikla už v  roce 1995 s  posláním vybudovat ryze českou firmu, která bude projektovat a  realizovat větrné elektrárny a dokončené zdroje dlouhodobě provozovat. Po patnácti letech přidala do  svého portfolia i fotovoltaiku. „Díky tomu dnes Portiva vlastní a spravuje 14 větrných a solárních zdrojů o celkovém výkonu 30 MW, 17 MW ve větrné energetice a 13 MW ve fotovoltaice. To nás řadí na špičku mezi provozovateli a vlastníky obnovitelných zdrojů v České republice. Ve  větru patříme mezi naprosté lídry trhu,“ charakterizuje Pavel Svoreň investiční skupinu. 

Všechny jejich zdroje ročně vyrobí téměř 60 GWh elektřiny, a pokryjí tak spotřebu přibližně 55 tisíc domácností. A i když je energetika pro Portivu v současné chvíli nejdůležitější, skupina se rychle rozvíjí i v dalších směrech. Jsou jimi komerční nemovitosti, oblast automotive a finanční služby.

První energeticko-nemovitostní fond v Česku

V roce 2019 Portiva založila vlastní energetický fond, který otevřela již od výše vkladu jeden milion korun. „Umožňujeme investovat do energetiky a nemovitostí s ní spojených daleko širšímu okruhu investorů. Jsme také jediným fondem v Česku, který spojuje tyto dvě oblasti. Obojí jsou dlouhodobě stabilní a důvěryhodná aktiva sama o sobě, u nás však můžeme zaručit, že na investice dohlížíme od  samotného počátku a staráme se také o jejich rozvoj,“ informuje Pavel Svoreň a slibuje přitom cílový výnos ve výši 6 procent. 

Spolupráce s Komerční bankou

„Když jsme zvažovali, kterou banku zvolit pro náš fond jako depozitáře, rozhodli jsme se na základě dlouhodobé spolupráce pro Komerční banku. Je lídrem trhu s obnovitelnými zdroji a  patří mezi naše hlavní financující instituce. Dlouhodobě spolupracujeme s jejím Energy Finance týmem, neboť jeho lidé problematice opravdu rozumějí, jsou kooperativní, otevření debatě a mnohokrát nám dokázali velmi dobře poradit,“ chválí Pavel Svoreň specialisty KB. 

„Jsme přesvědčeni, že obnovitelná energetika zažije v České republice další rozvoj. S  jejím globálním rozmachem se stává ekonomicky soběstačnou a více než konkurenceschopnou konvenčním zdrojům. Chceme využít našeho zkušeného energy týmu a být součástí dalšího rozvoje,“ konstatuje výkonný ředitel skupiny.