Abydos Idea s. r. o. Karlovarský kraj

Výrazné úspory při opracovávání kovových odlitků

V energeticky velmi náročném slévárenství mohou správně cílené investice ušetřit značné množství energií i emisí. Ve skupině Abydos si to uvědomují, proto věnují úsporám velkou pozornost.

Investice 36 mil. Kč Dotace 14.4 mil. Kč

Výrazné úspory při opracovávání kovových odlitků

Výrazné úspory při opracovávání kovových odlitků

Komplexní opatření

Společnost v posledních letech realizovala celý soubor komplexních opatření. Kromě zateplení starších výrobních hal, o němž píšeme v druhém článku, přistoupili i k rekonstrukci vzduchotechniky a klimatizaci hal včetně rekuperace vzduchu odsávaného z technologií během procesu zpracování odlitků. Změn se dočkalo také vytápění, které bylo decentralizováno a využití se našlo i pro odpadní teplo z kompresorů. Instalováno bylo též nové úspornější osvětlení.

Úspory

Díky těmto krokům se podařilo dosáhnout roční finanční úspory na provozních nákladech téměř tři čtvrtě milionu korun. Z hlediska energií firma ušetří za rok 2543 GJ. Výrazně se podařilo snížit jak produkci těkavých organických látek (o jednu tunu ročně), tak emise CO2 (o 207 tun za rok).

Technologie

Investice šly i do samotné výroby a provozu. Zaměstnanci nyní mohou využívat tři vysokozdvižné vozíky na elektrický pohon. Nové vozíky nahradily starší naftové, jejichž provoz byl mnohem nákladnější a více zatěžoval životní prostředí. „Je to další krok k tomu, aby naše firma měla ekologičtější provoz. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí je jedním z našich dlouhodobých cílů,” vyjádřila se k nákupu majitelka firmy Olga Kupec. Udržitelnější ekonomiku a management prosazuje i jako členka prezidia České manažerské asociace, kde má tato témata přímo v gesci.

K dalším úsporám firma Abydos dosáhla díky zakoupení poloautomatů na broušení odlitků, což je energeticky zdaleka nejnáročnější proces. Nové stroje mají nejen usnadňovat práci zaměstnancům a zkvalitnit výrobu, ale spotřebují také mnohem méně energie. S pomocí těchto technologií se podařilo snížit emise CO2 o dalších 172 tun a spotřebu energie ještě o 1000GJ za rok.

Že v Abydosu snahu o úspory dotahují do detailu, dokazuje i práce se zaměstnanci. Ti jsou průběžně vzděláváni v oblasti nakládání s odpady ve výrobě a do práce nemusejí individuálně dojíždět vlastními auty. Sváží je totiž devítimístná firemní dodávka.