Výrobní závod s velkokapacitním bateriovým úložištěm

Fenix Group, Olomoucký kraj
Investice 18 mil. Kč
Financováno Komerční banka
Kromě plně elektrifikované administrativní budovy ve standardu nZEB vybudovala společnost Fenix Group ve svém výrobním závodě v Jeseníku ve své době největší bateriové úložiště v Česku.

Technologie

První poznatky s využitím bateriového úložiště v objektu office centra Fenix dovedly firmu Fenix Group v roce 2018 k vybudování tehdy největšího bateriového úložiště (SAS) v ČR o výkonu 600 kW a kapacitě 640 kWh. Úložiště vybudovali v areálu výrobního závodu Fenix. Má čtyři základní funkce:

  • snížení a rozložení odběrových maxim ze sítě,

  • poskytnutí cca 4hodinového prostoru pro bezpečný dojezd technologií v případě výpadku dodávky energie ze sítě,

  • řešení problémů tzv. mikrovýpadků u robotizovaných pracovišť,

  • zajištění 100% využití energie z vlastní střešní fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu.

  • Projekt získal v roce 2018 ocenění v soutěži Český energetický a ekologický projekt a titul ČEEP.

Výhody řešení

Výhody výše zmíněných technologií si výrobní závod ověřil v praxi. Podařilo se v něm snížit odběrová maxima o 25 %, opakovaně došlo k ověření bezpečného dojezdu technologií v případě výpadku, stejně tak u mikrovýpadků u robotizovaných pracovišť, a podařilo se také plně využít instalovanou FVE.

Návratnost investice je v případě SAS individuální. Pro její výpočet je důležitá výše provozních škod způsobená výpadky či mikrovýpadky v dodávkách energie. V případě Fenix Group je návratnost investice do vysokokapacitního bateriového úložiště necelých 5 let.

Životnost systémů, které firma implementovala, přitom činí více než dvě desítky let. V případě OC Fenix odhaduje společnost po pětiletém provozu životnost na zhruba 25 let, u špičkovací akumulační stanice 20 až 25 let.

Potřebujete ve firmě pomoct s udržitelností a financováním?
Kontaktujte nás