Orkla Food Zlínský kraj

Záchrana vody ve výrobním závodě Hamé Babice

Trvanlivé potraviny ze závodu Hamé Babice jistě znáte. Tradiční český výrobce trvanlivých potravin je sice dnes součástí norské skupiny Orkla Foods, ale v závodě v Babicích nadále vyrábí sterilované potraviny pod značkou Hamé. Sterilizační proces potravin však vyžaduje enormní množství vody, a proto zde vznikl projekt záchrany vodních zdrojů. Technologie, které umožňují výrazné úspory vody, jsou již v provozu. Pojďme se podívat, jak technologická řešení fungují a kolik vody se podařilo ušetřit.

Investice 85 mil. Kč

Záchrana vody ve výrobním závodě Hamé Babice

Záchrana vody ve výrobním závodě Hamé Babice

Orkla bojuje technologiemi proti degradaci podzemních vod

Pro výrobu sterilovaných potravin je potřeba obrovské množství vody. Závod v Babicích ročně spotřeboval neuvěřitelných 450 milionů litrů vody z okolních zdrojů podzemních vod. Takové množství vody odpovídá zhruba roční spotřebě 15 000 lidí. Projekt záchrany vody v závodě Hamé Babice tak vznikl s jasným cílem snížit spotřebu primárních vodních zdrojů a v co největší míře využívat vodu recyklovanou.

Hlavní motivací projektu je podle zástupců podniku udržitelnost. Zároveň se ale výrobní závod připravuje také na budoucnost, kdy může být v Česku podzemní vody dlouhodobý nedostatek. „Výrobní závod v Hamé potřebuje mít jistotu, že bude i v následujících letech dostatek vody. Pokud v budoucnu nebude voda, nebude ani výroba,” komentuje Tomáš Proksa, iniciátor projektu záchrany vodních zdrojů v Hamé Babice.

  Proč recyklovat vodu? Snížíte tak nejen náklady, ale i ekologickou stopu spojenou se spotřebou vodních zdrojů.

Výsledky po zavedení nových technologií předčily nejen očekávané snížení spotřeby vody z primárních zdrojů, ale zároveň došlo také k významným úsporám plynu. Projekt tak zaujal i vědeckou radu Czech & Slovak Sustainability Summitu 2023, která závodu Hamé Babice udělila třetí místo v kategorii Sustainability Star za nejlepší udržitelný projekt.  

V Hamé Babice našli řešení pro recyklaci vody i rekuperaci

Technologie instalovaná v závodě Hamé Babice je svým rozsahem i výsledky unikátní. Potenciál úspor vody po zapojení nových technologií do celého výrobního procesu je okolo 300 milionů litrů ročně, což představuje 75 % původní spotřeby vody pro sterilizaci potravin.

Dříve byla v závodě Hamé Babice voda použita ve výrobě pro sterilizační proces potravin a následně byla pouze vypuštěna jako odpadní voda bez dalšího použití. Nově instalované technologie však umožňují recyklaci i rekuperaci vody. Horká odpadní voda tak nejprve prochází přes výměník, kde je z ní odebráno odpadní teplo, které je následně využito na předehřev vody pro sterilizaci i v dalších provozních procesech. Poté je voda vyčištěna a vrácena zpět do výroby. Využitím zbytkové energie z horké vody se ročně ušetří zhruba 5 000 MWh plynu potřebného pro výrobu páry.

  Odpadní teplo využívá také pivovar Heineken. Přináší tak teplo do 800 domácností a ročně ušetří 2 400 tun CO2.

S recyklací vody se podařilo snížit i množství chemie

Jednotlivé technologie použité pro recyklaci odpadové vody jsou sice běžně dostupné na trhu, celý funkční systém si však v závodu Hamé Babice museli poskládat sami. Na projektu se tak podílelo více než 10 dodavatelských firem, přičemž každá z nich byla specialistou na jinou oblast – od technologie na úpravu vod přes čerpací technologie až po energy management a monitoring všech použitých technologií. V závodě v Babicích se pak vše podařilo spojit do jednoho funkčního celku.

Opětovné využití odpadní vody umožnilo výrazné snížení spotřeby podzemních vod. Dříve museli v závodě Hamé pro pokrytí výroby odčerpávat veškerou dostupnou vodu ze všech okolních studní. Dokonce musela být voda čerpána i během víkendů do zásoby, aby jí byl dostatek na celý pracovní týden.

Dnes lze díky technologiím instalovaným v závodě Hamé odčerpávat stejné stabilní množství vody z vybraných studní, aniž by docházelo k jejich úplnému vyčerpání. Vstupní voda tak má konstantní kvalitu a je možné ji snadno upravit na parametry potřebné pro výrobu. Tím se v závodu Hamé Babice také výrazně snížilo množství používaných chemikálií na úpravu vody a s tím spojené náklady na údržbu.

  Prakticky bez chemie funguje čištění vody v aquaponických farmách. Příkladem je Rybí zahrada v Lážovicích.

Do realizace projektu byli zapojeni i zaměstnanci závodu

Iniciátorem rozsáhlého projektu jsou Tomáš Proksa, který v Orkle pracuje jako Engineering manager pro region CEE, společně se svým kolegou Radkem Kašíkem, Facility managerem z Hamé Babice. Nebyli sice první, kteří přišli s nápadem úspory vody v závodě, ale nikdo předtím nebyl schopen myšlenku dotáhnout k úspěšné realizaci. Podle Tomáše Proksy nebylo obtížné investici obhájit – management společnosti nápad jednoznačně podporoval. V minulosti však realizaci bránilo spoustu dílčích překážek, zejména technologického charakteru, které se ale nyní podařilo vyřešit.

Projekt zároveň získal kladné ohlasy nejen od vedení společnosti, ale i od zaměstnanců výrobního závodu. Celá technologie je umístěna mimo výrobní prostory, proto byl zaměstnancům projekt představen formou prohlídky, a to od studní přes nádrže, výměníky až po novou budovu rekuperace. Někteří zaměstnanci, byť pracovali v závodě desítky let, měli poprvé možnost vidět technologické zázemí provozu.

Jsem vděčný za kladné reakce zaměstnanců závodu. Nejlepší reakce byla asi od člověka, který ve fabrice pracoval celý život a měl možnost sledovat všechny ty pokusy a nezdary a osobně mi přišel poděkovat, že jsme ten projekt dotáhli do dnešní podoby. To mě potěšilo za všechny ty reakce nejvíc,” komentuje Proksa.

  Zapojení zaměstnanců do procesu změn může také zvýšit jejich pocit sounáležitosti s firmou. Jak se toto dále promítá do wellbeingu zaměstnanců?

Orkla je připravena sdílet svoje know-how s ostatními firmami

Investice na recyklaci vody v závodě Hamé si vyžádala finanční zdroje ve výši 86 milionů korun, přičemž očekávaná návratnost je již během 3,5–6 let. V rámci prezentace tohoto projektu však Orkla nezmiňuje pouze svoji úspěšnou realizaci – rádi se podělí o své zkušenosti, poznatky ale i neúspěchy, aby mohly podobné projekty realizovat další společnosti. Cílem je ukázat, že úspěšně mohou zachraňovat vodu ve svém provozu i ostatní firmy.

„Přáli bychom si, aby projekt okopírovalo co nejvíce firem, které vyrábějí sterilované produkty. Mohou totiž použít naši „šablonu” a přizpůsobit si ji vlastnímu provozu. Dopad na životní prostředí v takovém rozměru by pak byl naprosto zásadní a nám všem by se tu díky tomu lépe žilo,“ vyslovuje své přání autor projektu Tomáš Proksa.

Projekt záchrany vody v závodě Hamé Babice v číslech

  • Spotřeba vody závodu v Babicích byla okolo 450 milionů litrů vody ročně.
  • Dnes díky novým technologiím závod šetří 45 % vody pro sterilizaci potravin.
  • Po postupném připojení všech částí výroby do tohoto systému na recyklaci a rekuperaci vody může být úspora odhadem až 75 % původní spotřeby vody pro sterilizaci potravin.
  • Využitím zbytkové energie z horké vody se ročně ušetří zhruba 5 000 MWh plynu.
  • Předpokládaná návratnost investice ve výši okolo 85 milionů korun se pohybuje mezi 3,5 až 6 lety.