28. 3. 2022 Redakce 1 minuty čtení

Sociální podnikání s vůní bylinek

Další díl LOOPY Vojty Kovala nás přenese do severočeské mýdlárny Koukol.

Sociální podnikání s vůní bylinek

Sociální podnikání s vůní bylinek

Udržitelnost podniku

Sociální podnikání neznamená pouze zaměstnávání zdravotně znevýhodněných lidí. Je to širší koncept, který zahrnuje jak sociální, tak ekonomické a environmentální aspekty. V první řadě jde o podnikání, takže je nutné, aby na sebe podnik zvládl vydělávat. Nejde však o tradiční maximalizaci zisku.

V sociální rovině se sociální podnik snaží nabídnout důstojnou práci znevýhodněným skupinám – například lidem ohroženým chudobou, v předdůchodovém věku, matkám samoživitelkám, zdravotně handicapovaným – typickým pro danou lokalitu či region, kde je pro tyto skupiny těžší najít zaměstnání. Sociální podniky bývají často participativní a tvoří kolem sebe podporující komunitu. Podporují místní ekonomiku a tvoří místo pro život i ve znevýhodněných, odříznutých regionech, stejně jako tomu je například u mýdlárny z Volfartic. 

Environmentální přesah

Mýdlárna Koukol sídlí ve starobylé budově původní fary ve Volfarticích. Kromě toho, že samotná výroba mýdel je přírodní, mýdlárna Koukol se stará i o biodiverzitu. Pro své výrobky mýdlárna využívá divoké bylinky z přilehlé louky. Ty se sklízejí s ohledem na luční ekosystém – louku sečou kosami a přizpůsobují dobu sečení konkrétním druhům bylin i malým živáčkům. I když to nemusí být pro laika na první pohled jasné, udržování louky kosením přispívá k druhové rozmanitosti v dané lokalitě. A tak po letech péče nacházejí biologové na těchto pár hektarech louky obrovské množství druhů rostlin i živočichů. 

 

Jak se hledá rovnováha mezi třemi zdánlivě neslučitelnými pilíři udržitelnosti v podnikání? Jak se dělá mýdlo v mýdlárně Koukol? Jaká překvapení přinesl rozvoj biodiverzity louky? A jak se mýdlárna plánuje „rozrůst“?  To vše a další zajímavosti se dozvíte při poslechu posledního dílu LOOPy Vojty Kovala, který můžete poslouchat například na Spotify či Apple Podcasts.