12. 6. 2024 Redakce 2 minuty čtení

Exkurze na Brumlovku

Poslední aktivitou II. bloku kurzu Cirkulární akademie CIRA Advisory byla exkurze do prostor pražské Brumlovky s komentovanou prohlídkou od Technického ředitele Martina Ungera z Passerinvest Group.

Exkurze na Brumlovku

Exkurze na Brumlovku

Proč Brumlovka

Brumlovka je moderní pražská čtvrť s rezidenčními komplexy, multifunkčními budovami a řadou poskytujících služeb. Je to vlastně takové město ve městě, které nabízí i bezplatnou kyvadlovou dopravu elektrobusy. Celá lokalita Brumlovka poskytuje téměř 15 tisíc pracovních míst v administrativních budovách, čímž přispívá ročně do státního rozpočtu kolem pěti miliard korun. Koncern Passerinvest jako vlastník téměř všech budov v lokalitě také dbá na veřejný prostor. Společnost dává důraz na šetrné zacházení s vodou, energetickou úspornost budov a snaží se o teplotní regulaci čtvrti (tzv. eliminace tepelných ostrovů) díky zeleni a vodním prvkům v rámci modrozelené infrastruktury. Původně asfaltové povrchy ulic nahradila kamenná dlažba, která umožňuje vsakování vody a neakumuluje teplo.

Z pohledu cirkulární ekonomiky je zajímavá rekonstrukce administrativní budovy B, protože cirkularita klade důraz na maximální zachování původních prvků v duchu remolice a ne demolice. Tato budova z devadesátých let prošla rekonstrukcí dokončenou v roce 2020. Společnost za ni získala ocenění HOF Awards 2021 za nejlepší rekonstruovanou budovu střední a jihovýchodní Evropy a 3. místo v soutěži Best of Realty 2021 v kategorii Rekonstruované kanceláře. Během rekonstrukce byl zachován skelet budovy, okna a jádro, včetně rozvodů vzduchotechniky. Změny proběhly na fasádě, na střeše a v technologickém zázemí budovy.

Jak se rekonstrukce podařila, společnost dobře vyčíslila v datech týkajících se úspor, konkrétně spotřeby elektrické energie, uhlíkové stopy elektrické energie, spotřeby tepla a uhlíkové stopy tepla. Spotřeba klesla více jak na polovinu a u dalších indikátorů dosahují čísla kolem třetiny původní spotřeby nebo emisí. Passerinvest dále realizoval studie k optimalizaci provozu objektu na redukci odpadu a optimalizaci provozu technologií. Díky tomu například lisuje použité papírové osušky z toalet a vrací je výrobci. Zároveň si uvědomuje, jak se doba rychle technologicky posouvá a že rekonstrukce dalších budov budou obsahovat již nová a jiná řešení.

ESG jako základní strategie společnosti

Passerinvest představil svou ESG strategii veřejnosti v roce 2023. Mezi další environmentální opatření kromě energetických úspor svých budov, snižování emisí, šetrného odpadového a vodního hospodářství podporuje biologickou rozmanitost. Většina střech má proto zelené prvky v podobě kvetoucích záhonů a zároveň i pobytové terasy, s důrazem na spokojenost nájemců a zaměstnanců. Na střechách budov má společnost také umístěné včelí úly. Tuto možnost zprostředkovává i svým nájemcům formou patronátu včelstva. Med společnosti Passerinvest pak dále putuje místnímu spolku Letokruh, jehož posláním je smysluplně zapojit seniory do dalších aktivit, v tomto případě z medu pečou například pro Passerinvest vánoční perníčky.

Sociální pilíř tak tvoří velmi silnou část firemní strategie a jeho cílem je utváření bezpečného a zdravého prostředí, respekt k lokalitě, podpora místních komunit a sousedská pospolitost. V oblasti řízení je základním principem firmy transparentní a zodpovědné řízení nebo udržitelné řízení dodavatelského řetězce.

My jsme si exkurzi moc užili a určitě doporučujeme Brumlovku omrknout, třeba v rámci komentovaných prohlídek, které společnost pravidelně pořádá. Je to ukázkový příklad dobré praxe. Pro bližší informace k pořádaným akcím můžete navštívit webové stránky Brumlovky – www.brumlovka.cz nebo se informovat na Instagramu Brumlovka.