21. 4. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Dotační příležitosti českým firmám díky Národnímu plánu obnovy ČR

Národní plán obnovy ČR je příslibem pro ekologičtější, digitálnější a odolnější Unii. Jde o obrovskou dotační příležitost, která alokuje...

Dotační příležitosti českým firmám díky Národnímu plánu obnovy ČR

Dotační příležitosti českým firmám díky Národnímu plánu obnovy ČR
Zdroj: Zdroj: Unsplash.com

Co je Národní plán obnovy ČR

Národní plán obnovy ČR je českou „odnoží” tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), který připravila Evropská komise k naplnění 3 ambiciózních cílů:

  • zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie,
  • zvýšit udržitelnost a odolnost evropské ekonomiky,
  • připravit země Unie na výzvy i příležitosti ekologické a digitální transformace.

Aby jednotlivé země mohly dosáhnout na tyto evropské peníze z RRF, musí připravit vlastní národní strategie. A takový plán připravilo i Česko v podobě Národního plánu obnovy ČR.

Jaké projekty můžete financovat z Národního plánu obnovy ČR

Budou se financovat projekty zavádějící cirkulární řešení v českých podnicích a budovách. Financování cirkulárních řešení ve firmách dostalo v rámci Národního plánu obnovy dokonce osobitou podkapitolu – Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda. Už z názvu je zřejmé, že zelenou dostanou také projekty zaměřené na snižování spotřeby vody, její recyklaci či využití tzv. šedé vody.

Samozřejmostí je podpora firem v jejich přechodu na čistší zdroje energie, například formou výstavby podnikových fotovoltaických elektráren. 

Značná část dotací je určena také pro investice zemědělců do budování tzv. recyklační infrastruktury. Jedná se o projekty kompostování, zavedení technologie na vyšší využití druhotných surovin či snižování materiálové náročnosti výroby.

Národní plán obnovy dále počítá i s masivní podporou firemního výzkumu v oblasti udržitelnosti a digitální transformace ve firmách.

Národní plán obnovy ČR: Jaká je aktuální situace?

Evropská komise už schválila Národní plán obnovy a Česku vyplatila první předběžnou platbu ve výši 915 milionů eur (čili 22,4 mld. Kč) v září loňského roku. Celá suma nicméně bude Česku vyplácena Evropskou komisí průběžně. Období 2022–2027 tvoří časový rámec pro poskytování dotací z Národního plánu obnovy ČR. První dotační výzvy už mají jednotlivé resorty připravené a vypsané. O dotace z Národního plánu obnovy se očekává velký zájem, proto je nejvyšší čas na přípravu kvalitních projektů. 

Kdo může požádat o dotace

O většinu dotací na udržitelné projekty z Národního plánu obnovy ČR mohou zažádat podniky všech velikostí (bez omezení pro velké podniky) z celé ČR včetně Prahy. Míra podpory by se měla pohybovat v rozmezí 40–60 % finanční hodnoty projektu.

Kde najdu více informací o Národním plánu obnovy ČR?

Uznáváme, že popisy udržitelných projektů v Národním plánu obnovy se vám mohou jevit jako hodně obecné až „úřednické”. Nemáte představu, jaké druhy projektů vaší firmy by mohly spadat pod „cirkulární řešení“ či „zelenou tranzici”?  Případové studie konkrétních projektů, které v boji o podobné dotace už uspěly, najdete na našem blogu v sekci „Z praxe”

Potřebujete více informací pro rozhodování? Doporučujeme začít e-bookem Národní plán obnovy od Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou přehledně zpracované základní informace o této dotační příležitosti. Popis všech 6 pilířů Národního plánu obnovy a jejich další konkretizaci najdete na oficiálních stránkách www.planobnovycr.cz.