13. 4. 2022 Redakce 3 minuty čtení

Podniky mají více možností udržitelného financování

Udržitelné financování má mnoho podob a může být zajímavé pro řadu aktérů na trhu. Firma může získat zdroje od odpovědných investorů.

Podniky mají více možností udržitelného financování

Podniky mají více možností udržitelného financování
Zdroj: Zdroj: unsplash.com

Externím zdrojem financí je často bankovní úvěr. Pokud chce podnik pořídit novou technologii, postavit budovu nebo nakoupit nové vozy, lze využít banky, ty nabízí tzv. investiční úvěr. Splňuje-li takový projekt kritéria udržitelnosti, může mu banka nabídnout výhodnější úrokové podmínky.

Jaká jsou kritéria posuzování udržitelnosti u bank

Kritéria posuzování udržitelnosti mohou být pro každou banku specifická. Komerční banka ve své zprávě o udržitelnosti k tomuto uvádí: „Kritéria vycházejí z taxonomie EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic EU 2019/2088) a Pravidel skupiny SG pro zelené úvěry a úvěry vázané na cíle udržitelnosti.“ Na základě toho pak banka rozhoduje o tom, zda transakci podpoří formou zvýhodněné úrokové sazby. Informace o takto identifikovaných úvěrech, označených jako přínosné z pohledu udržitelnosti (ESG), sbírá pro účely zmapování svého portfolia a jeho dopadu na udržitelnost. Vykazování bank o udržitelnosti jejich portfolia prochází dynamickým vývojem a postupně lze očekávat i vyšší nároky na klienty v této oblasti.

Co jsou to zelené, sociální nebo udržitelné dluhopisy

Alternativou pro získání zdrojů pro větší společnosti může být emise dluhopisů. Pokud má společnost v plánu z výnosů emise financovat projekty, které mají jednoznačně přínosy v environmentální nebo sociální oblasti, existuje možnost vydat „zelené dluhopisy“ či „sociální dluhopisy“ (Green Bonds, Social Bonds). Pokud by projekt kombinoval přínosy v obou oblastech, jednalo by se pak o „udržitelné dluhopisy“ (Sustainability Bonds). Pro všechny tyto druhy dluhopisů existují mezinárodní metodiky, díky kterým se investoři mohou spolehnout, že udržitelnost projektů financovaných z emise je odpovídajícím způsobem nastavena a ověřena.

Provozní financování s cíli udržitelnosti

Firmy, které řadí udržitelnost u svého podnikání k prioritám, mohou využít možností provozního financování vázaného na cíle udržitelnosti. Výhodou těchto nástrojů je, že se společnost nemusí zavazovat k určitému účelu využití finančních prostředků. Nicméně financování je navázáno na splnění určitých cílů v oblasti udržitelnosti. Mezi tyto cíle nejčastěji patří redukce uhlíkové stopy pomocí navýšení zdrojů energií z obnovitelných zdrojů, nebo pak dle sektoru například zvýšení podílů elektromobilů ve flotile firmy, snížení odpadu, úspora vody, případně cíle v sociální oblasti, jako je snížení pracovních úrazů nebo získání certifikace v oblasti bezpečnosti práce apod. 

Toto provozní financování může mít opět podobu úvěru nebo dluhopisů, pak hovoříme o úvěrech vázaných na cíle udržitelnosti (Sustainability Linked Loans) nebo o dluhopisech vázaných na cíle udržitelnosti (Sustainability Linked Bonds), které se rovněž opírají o mezinárodní metodiky. 

  Zjistěte si možnosti udržitelného financování.

Dotace na podporu udržitelného podnikání

Velkou podporou pro financování projektů přínosných z pohledu udržitelnosti jsou dotace. Podniky, které se chtějí posunout k udržitelnějšímu podnikání, často využívají dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny. Mohou ale získat i dotace na digitalizaci, udržitelné zemědělství, projekty související s odpady, vodou, dopravou apod. Kombinace bankovního úvěru a dotace je velmi často efektivním řešením na cestě k udržitelnosti. S výběrem vhodných dotací umí poradit experti EU Pointu Komerční banky.

Ačkoliv se o CSR, udržitelnosti či ESG dlouhodobě mluví, do podnikové reality se udržitelnost mnohde dostává až teď, a to vlivem regulace nastavované zejména pod vedením EU nebo na základě tlaku stakeholderů, jako jsou odběratelé, investoři či koncoví zákazníci a veřejnost. Pro střední a velké podniky se chystá povinnost vydávat zprávy o udržitelnosti, pouhý reporting i přes svoji důležitost nestačí. Každý podnik, který chce uspět, by měl mít stanovenou svoji strategii udržitelnosti, ve které si vytyčí své priority, na kterých bude pracovat, proto řada firem nově poptává na trhu práce manažery udržitelnosti nebo využívá poradenských služeb společností, jako je například KB Advisory. Správné nastavení cílů udržitelnosti firmám pomáhá k vyšší efektivnosti (např. při využívání zdrojů) a také k vyšší konkurenceschopnosti.