Cirkulární design. Jak předcházet vzniku odpadu již ve fázi vzniku nového produktu?

1. 11. 2021
Doba čtení   3 min
Sdílet

Žijeme ve světě, který je řízen lineární ekonomikou, ve které se vše měří výkonností nebo hodnotou vyrobených výrobků a služeb. Tento model vytváří spotřební společnost, která předpokládá hojnost zdrojů a utváří chování založené na hromadění věcí. Společnost se snaží odrážet životní styl propagovaný v médiích a podporuje neudržitelnou poptávku po nových a vylepšených výrobcích. Věděli jste však, že přes 80 % dopadu na životní prostředí z produktu vzniká už při jeho navrhování?

Cirkulární design. Jak předcházet vzniku odpadu již ve fázi vzniku nového produktu?
Zdroj: Pexels.com

Neudržitelný design

Design v lineární struktuře se zaměřuje na samotný výrobek a na to, jak je zabalen. Levné, dostupné zdroje a hlad po výrobě a prodeji stále více a více výrobků způsobily, že výrobci i spotřebitelé jsou slepí k tomu, co se děje s výrobky poté, co se rozbijí nebo zastarají. Někdy výrobci dokonce úmyslně zabudovávají do produktů různé mechanismy, aby dlouho nevydržely, nebo aby se rychleji vypotřebovaly. V současnosti se při navrhování se nebere v úvahu, co se stane, až výrobek nebude funkční. Když se výrobek porouchá, je buď finančně neúnosné jej opravit, nebo je jednoduše neopravitelný. Výsledkem je, že velké množství zboží končí na skládkách, což způsobuje obrovské množství odpadu a ničivé ekologické dopady v podobě velkých ztrát materiálů, energie, vody a práce, které jsou v nich obsaženy.

Většina současných řešení se zaměřuje převážně na řešení „na konci potrubí“, jako např. recyklace. K problému zdrojů by se ale mělo ideálně začít přistupovat již na samotném začátku životnosti výrobku, součásti nebo materiálu.

Cirkulární design myslí na lidi a planetu

Naději na řešení přináší cirkulární design. Tento druh designu je složitější a vyžaduje změnu celkového myšlení tak, aby se současné zaměření na výrobek nebo službu posunulo více na celý systém, výrobou počínaje. Hledá se zde způsob, jak dodat výrobek z optimálních materiálů, nebo funkční službu tak, aby poskytovaly co nejlepší výsledky, ale zároveň obíhaly v uzavřených smyčkách. Tyto smyčky, jako je opětovná výroba a použití, oprava, renovace nebo recyklace, prodlužují životní cyklus výrobku a zlepšují kvalitu a produktivitu zdrojů. Na konci životnosti, inspirováno přírodou, se výrobek, jeho část nebo materiál stane zdrojem v rámci původního použití nebo i mimo něj.

Jak prodloužit cyklus životnosti

Prodloužit tento cyklus lze za předpokladu, že výrobek bude sestaven z kvalitních komponentů, zákazníkům bude poskytován zákaznický servis a budou jim poskytovány potřebné informace, aby zákazník byl schopný výrobek využívat opakovaně, případně byl schopný sám, nebo s pomocí, výrobek opravit a repasovat. Výrobek, který splňuje podmínky principu opětovného použití, přináší výhodu v podobě zpomalení procesu od počátku výroby až po ukončení jeho využití a následné recyklace. Výrobek lze znovu použít pro stejný nebo jiný účel.

Důležitý začátek

Fáze návrhu je klíčová, ovlivňuje životnost výrobku a snadnost jeho použití, nebo jeho přepracování. Způsobů, jak předcházet vzniku odpadů již ve fázi vzniku nového produktu je několik. Na základě výzkumu Product That Last bylo navrženo šest strategií pro Cirkulární design výrobků.

 1. Design pro emocionální trvanlivost je považován za nejnáročnější, jeho cílem je vytvořit dlouhotrvající produkty, které si lidé oblíbí a budou jim důvěřovat. Takových produktů se poté nebudou chtít zbavovat.
   
 2. Design pro trvanlivost výrobků vytváří výrobky odolné proti opotřebení, v jiných případech se jedná o fyzicky odolné výrobky. V tomto případě je volba materiálu a samotná konstrukce rozhodující.
   
 3. Design pro standardizaci a kompatibilitu bojuje proti systémovému zastarávání tím, že navrhuje součásti a rozhraní výrobku vhodné pro jiné výrobky a usiluje o multifunkčnost a kompatibilitu.
   
 4. Design pro snadnou údržbu a opravy čelí funkčnímu zastarávání snadnou údržbou, která umožňuje udržet výrobek ve funkčním stavu opravitelností a výměnou rozbitých dílů, aby se prodloužil konec životnosti.
   
 5. Design pro možnou úpravu a přizpůsobivost zabraňuje systémovému zastarávání tím, že udrží použitelnost výrobku po dlouhou dobu prostřednictvím modernizace jeho hodnoty a výkonu, a zároveň přizpůsobením a modifikací směrem k měnícím se potřebám uživatele.
   
 6. Design pro demontáž a opětovnou montáž rovněž zabraňuje systémovému zastarávání tím, že navrhuje výrobky a jejich částí tak, aby je bylo možné případně snadno oddělit a znovu sestavit.

Aby princip mohl být převeden do reality, je důležité, aby lidé a firmy začaly na své produkty nahlížet tak, že každou věc, která je na konci svého životního cyklu, lze uplatnit ještě nějakým jiným způsobem. Zde přichází na řadu důležitost edukace a komunikace. Oběhové hospodářství zdůrazňuje význam spolupráce napříč různými sektory: výrobci, dodavateli, pracovníky logistiky, spotřebiteli, akademiky, vědci, politiky a výzkumnými pracovníky. Takováto spolupráce mezi jednotlivými skupinami zainteresovaných odborníků je důležitá zejména ve fázi návrhu.

Sdílet