2. 7. 2024 Redakce 2 minuty čtení

Flexibilita není jen pro maminky vracející se do práce!

Flexibilita pracovních úvazků je nutností nejen pro rodiče, ale také pro všechny zaměstnance hledající lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Přínosy flexibility sahají daleko za hranice pohodlí, přispívají k diverzitě, inkluzi a celkové udržitelnosti podnikání.

Flexibilita není jen pro maminky vracející se do práce!

Flexibilita není jen pro maminky vracející se do práce!
Zdroj: designed be freepik

Jak FLEXJOBS.CZ přináší flexibilitu do firem

Flexibilní pracovní úvazky se stávají stále důležitějším a diskutovanějším tématem v moderním pracovním prostředí. A jak vysvětluje Zdenka Studená, zakladatelka FLEXJOBS.CZ, flexibilita na pracovišti není jen o místě a čase, ale také o množství práce.
Společnost FLEXJOBS.CZ vznikla v roce 2015 s cílem odpovídat na rostoucí potřebu flexibilních pracovních podmínek a vytvořila komplexní koncept, jak zavést flexibilní pracovní kulturu do firem. Před COVID-19 se hodně ve společnosti zaměřovali na práci na dálku (home office), což se stalo ještě důležitějším tématem během pandemie. Přitom přístup FLEXJOBS.CZ je na trhu unikátní. Zaměřují se nejen na již existující pravidla, procesy a předpisy ve firmách, ale také na nastavení nových pravidel a podpoření jemných znalostí (tzv. soft skills jako například komunikace) potřebných pro efektivní práci na dálku či zkrácený úvazek. Tento přístup nabízí firmám možnost naplno využít potenciál flexibilní práce a zajistit, aby byla efektivní a přínosná pro všechny zúčastněné.

Co je flexibilita pracovních úvazků?

Flexibilita pracovních úvazků zahrnuje různé aspekty, jako například:

  • možnost práce na dálku,
  • pružná pracovní doba,
  • zkrácené úvazky.

Flexibilita nabízí maximální spokojenost a efektivitu zaměstnanců, protože jim umožňuje práci lépe přizpůsobit svým potřebám. Firmy, které přijaly flexibilní pracovní kulturu, jako například Vodafone nebo Raiffeisenbank, zaznamenávají významné zlepšení ve spokojenosti zaměstnanců a v kvalitě i počtu nových kandidátů na pracovní pozice.

Proč je flexibilita důležitá pro diverzifikaci?

Flexibilita je klíčová pro diverzifikaci pracovního prostředí tím, že nabízí práci lidem se specifickými potřebami, jako jsou například rodiče na mateřské dovolené. Flexibilní pracovní úvazky také přispívají k rovnosti pohlaví na pracovišti, protože umožňují ženám lépe sladit profesní a rodinné povinnosti, což je klíčový faktor pro jejich profesní rozvoj a kariérní růst. Flexibilita tak podporuje širší diverzitu tím, že pomáhá řešit různá omezení vyplývající z aktuální životní situace, což vede k inkluzivnějšímu pracovnímu prostředí. Tento přístup pak zvyšuje spokojenost a loajalitu zaměstnanců, ale také posiluje firemní image.
Díky flexibilním pracovním úvazkům mohou firmy přilákat talentované jedince z různých sociálních a kulturních prostředí, což obohacuje firemní kulturu a zvyšuje potenciál k rozvoji inovací.

Výzvy flexibilního pracovního prostředí

Jednou z největších výzev při zavedení flexibilní kultury je potřeba víc organizovat a lépe rozdělovat práci mezi zaměstnance. Pro vedení je po této stránce náročnější mít několik zaměstnanců na částečný úvazek oproti jednomu na plný úvazek. Výzvu představují i vyšší náklady na zaškolení a technické vybavení většího počtu zaměstnanců.
Přestože flexibilní pracovní prostředí může být administrativně náročnější a vyžaduje lepší organizaci i rozdělení povinností mezi více zaměstnanců, výhody jistě převyšují. Výsledkem je zvýšená spokojenost a produktivita zaměstnanců, kteří si flexibility váží.

Pozitivní dopady na podnikání

Zavedení flexibilních úvazků má pozitivní dopad na:

  • kvalitu kandidátů, 
  • zkracuje dobu a náklady náboru, 
  • snižuje fluktuaci zaměstnanců.

Firmy mohou nabídnout lepší pracovní podmínky, což přispívá k dlouhodobé spokojenosti a stabilitě týmu. Flexibilita tak podporuje celkovou udržitelnost podnikání. Umožňuje také lépe kombinovat a využívat konkrétní dovednosti a čas zaměstnanců, což vede k efektivnějšímu využití lidských zdrojů a zvyšuje celkovou produktivitu týmu.

Také statistiky potvrzují pozitivní dopady flexibilního pracovního prostředí. Podle studie společnosti FlexJobs z roku 2020:

  • 80 % zaměstnanců by bylo loajálnějších ke svému zaměstnavateli, pokud by měli flexibilní pracovní možnosti. 
  • 65 % zaměstnavatelů uvádí, že flexibilní práce zvyšuje produktivitu. 
  • Společnosti, které zavedly flexibilní pracovní úvazky, zaznamenaly 55% snížení fluktuace zaměstnanců​.

Tyto statistiky ukazují, že flexibilita pracovních úvazků má široký přesah a významně přispívá k udržitelnosti podnikání. Firmy, které se rozhodnou pro flexibilní pracovní kulturu, vytvářejí prostředí, které aktivně podporuje diverzitu, inkluzi a celkovou spokojenost zaměstnanců. Tento přístup je zásadní pro udržitelné pracovní prostředí, které odpovídá na potřeby moderního zaměstnání a podnikání, a zároveň umožňuje organizacím přilákat a udržet talentované jedince z různých demografických skupin, což posiluje jejich konkurenční výhodu na trhu. Především ale využívá lidský potenciál těch, kteří z jakékoliv důvodů nemůže nebo nechce pracovat na plný úvazek.