13. 7. 2021 Redakce 3 minuty čtení

Plast, který stále obíhá. Jak funguje výroba palet z recyklovaného plastu?

Jak uzavřít materiálové toky v logistice? Příkladem může být česká firma Stabilplastik vyrábějící recyklované a chytré přepravní palety.

Plast, který stále obíhá. Jak funguje výroba palet z recyklovaného plastu?

Plast, který stále obíhá. Jak funguje výroba palet z recyklovaného plastu?
Zdroj: Firma Stabilplastik se umístila na 2. místě v premiérovém ročníku soutěže SME EnterPRIZE. Foto: Stabilplastik

Někde firmy využívají vratný systém palet, jinde palety zpracovávají jako biomasu k vytápění výrobních prostor. To jsou ale stále spíše výjimky, které s tématem udržitelnosti pracují komplexně v rámci celého fungování firmy. Plastové přepravní palety z recyklátu jsou udržitelnou a zároveň jednoduchou variantou, díky které mohou firmy šetřit finance i životní prostředí.

Pokřivený systém recyklace

Plast, ze kterých ve Stabilplastiku palety vyrábějí, pochází ze sousedního Německa. Důvodem, proč nevyužívají materiál od českých dodavatelů, je špatně nastavený systém, který neumožňuje využívat zpracovaný plastový odpad dál tak, aby to bylo ekonomicky udržitelné.

„Dlouhodobě na tuto nerovnost poukazujeme, protože v konečném zhodnocení na tuto situaci doplácí koncový spotřebitel, a to vyšší cenou za likvidaci odpadů, místo jejich opakované materiálové recyklace. Náš stát místo na firmy-původce obalů přenáší náklady na nakládání a likvidaci odpadů na občany, a to jak přímo – zvyšováním poplatků za odpady fyzickým osobám, tak nepřímo – prostřednictvím zvyšování poplatků municipalitám a platbami pokut ze státního rozpočtu za nerecyklaci,” říká ředitel firmy Patrik Luxemburk.

Donekonečna v oběhu

Výhodou palet od společnosti Stabilplastik je možnost jejich opakované recyklace. Palety, které jim zákazníci vrátí rozbité, a případné „zmetky” z výroby ve firmě rozemelou a vracejí zpět do výrobního procesu. Díky tomu nevzniká žádný další odpad a veškerý materiál lze 100% opakovaně využívat.

Díky odolnosti plastů a jejich mnohonásobně pomalejšímu cyklu stárnutí je životnost palet společnosti Stabilplastik několikrát vyšší. „Plast je skvělý, hygienický materiál, nicméně je to jiný druh materiálu než dřevo, a tak vyžaduje jiný přístup, především ze strany obsluhy vysokozdvižných vozíků. V plně automatizovaných skladech dosahuje míra poškození limitně nuly,” upřesňuje ředitel firmy. Firmy mohou navíc kromě koupě palet využít i jejich pronájem, v rámci něhož platí měsíční poplatek a v případě rozbití palet při nesprávné manipulaci jsou jim vyměněny a ty poškozené jsou zpět odebrány a 100% materiálkově zrecyklovány.

Ačkoli se to nezdá, i na paletách je stále co zlepšovat. Proto se ve Stabilplastiku intenzivně věnují vývoji svých produktů, mezi které patří i mobilní svodidla nebo silniční žlaby. Kromě klasických univerzálních palet nabízejí i palety přímo na míru svým zákazníkům a vyvinuli také tzv. chytrou paletu, se kterou se také umístili jako druzí v nové soutěži SME EnterPrize. Na vývoji spolupracují s různými institucemi od ČVUT a VŠCHT Praha až například po Technologické centrum Akademie věd ČR.

Chytrá paleta pro efektivní logistiku

Chytré palety, uvedené na trh loni v létě, jsou také ze 100% ze směsného plastového recyklátu, navíc majiteli poskytují informace o své poloze, o okolní teplotě a vlhkosti, nárazech i přepravovaném materiálu. „Chytrá paleta je schopna mnohem efektivněji pokrývat rychle se měnící potřeby našich zákazníků a jejich zákazníků. Tato funkcionalita nabrala mnohonásobně na důležitosti v souvislosti s nárůstem e-commerce. Až 50 % CO2 v přepravě zboží spočívá v přepravě prázdných či málo vytížených kamionů. Chytrá paleta si klade za cíl minimalizovat tzv. přepravu mrtvé váhy,” vysvětluje výhody ředitel Stabilplastiku.

Klasické palety využívají firmy od automobilového odvětví přes chemický průmysl až po potravinářství. České firmy jsou v inovacích o něco pozadu, a tak Stabilplastik přes polovinu svých výrobků vyváží na trhy do západní a severní Evropy.

Firma za posledních pět let své existence představila každý rok novou inovaci, jejím cílem je být aktivním aktérem na poli cirkulární ekonomiky a i nadále přinášet novinky, které budou přispívat k co největší materiálové recyklaci a šetřit tak přírodní zdroje. „Naším posláním je více využívat, méně spotřebovávat, chovat se odpovědně k zákazníkům i společnosti a vždy dostát svým závazkům s cílem co největšího celospolečenského přínosu s co nejnižší zátěží pro životní prostředí“, uzavírá Patrik Luxemburk.