Akční plán pro Cirkulární Česko 2040: Cesta k udržitelnému hospodářství

18. 7. 2023
Doba čtení   1 min
Sdílet

Česko se vydává na cestu k dosažení cirkulární ekonomiky. Vláda schválila Akční plán pro Cirkulární Česko 2040, který definuje strategii pro rozvoj oběhového hospodářství v České republice. Cílem je omezit negativní vliv ekonomické produkce na životní prostředí a zároveň zvýšit konkurenceschopnost země.

Akční plán pro Cirkulární Česko 2040: Cesta k udržitelnému hospodářství
Akční plán pro Cirkulární Česko 2040: Cesta k udržitelnému hospodářství, Zdroj: fauxels

První kroky Česka k dosažení rozvinuté cirkulární ekonomiky

V červnu letošního roku vláda schválila Akční plán pro Cirkulární Česko 2040. Jedná se o první dokument, který slouží k naplňování cílů Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky z roku 2021, zkráceně Cirkulární Česko 2040. Tento zastřešující dokument dává směr rozvoje země pro příští desetiletí v oblasti oběhového hospodářství. Oba dokumenty jsou reakcí na environmentální hrozby jako dopady klimatické změny, rostoucí spotřeba zdrojů, nadprodukce odpadů, ale i úbytek biodiverzity.

Akční plán pro období let 2022–2027 definuje jasný plán aktivit, který v Česku dosud chyběl. Stanovuje způsob naplňování cílů, zdůvodňuje jejich potřebnost a určuje hlavní zodpovědnosti za jednotlivé aktivity. Akční plán byl vypracován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se zástupci dalších ministerstev, krajů, obcí, průmyslových svazů, asociací, vysokých škol i neziskových organizací. Financování aktivit předpokládá využití národních i evropských zdrojů.

  Podívejte se, jak může cirkulární ekonomika pomoci s materiálovou krizí.

Nejen udržitelnost, ale i konkurenceschopnost a technologická vyspělost

Plán se zaměřuje zejména na minimalizaci odpadu a efektivní využívání zdrojů. Cíle a opatření jsou navrženy tak, aby byla posílena konkurenceschopnost a technologická vyspělost českého hospodářství. Zaměřuje se na podporu inovativních a udržitelných přístupů ve výrobě a spotřebě a podporu inovací a udržitelného designu. Úkoly v Akčním plánu se soustředí na fáze návrhu, výroby i spotřeby výrobků na fázi výzkumu, inovací a digitalizace. Podporuje i vzdělávání veřejnosti o výhodách cirkulární ekonomiky. Akční plán bude průběžně vyhodnocován a aktualizován pro naplnění cílů strategického dokumentu Cirkulární Česko 2040.

Sdílet