Není připojen k elektrické distribuční síti a přece svítí – díky FV ostrovnímu systému

Doba čtení   2 min
Sdílet

Není připojen k elektrické distribuční síti a přece svítí – díky FV ostrovnímu systému

Představte si, že máte možnost strávit volno na osamělé chatě, daleko od okolního světa. Užíváte si to odtržení od všedních dní a absolutní obklopení přírodou. Možná vás ale velmi brzy napadne, že vám docela chybí komfort spojený s užíváním elektrické energie. Pojďme si ukázat, že i na místech, která nemohou být připojena k inženýrským sítím, můžeme mít díky FV ostrovnímu systému spolehlivý a ekologický zdroj elektřiny.

Chcete být nezávislí na distribuční síti?

Obvykle jsou fotovoltaické elektrárny připojeny k distribuční síti. V případě, že fotovoltaika vyrábí více energie, než objekt spotřebovává, jsou přebytky odesílány do sítě. Když naopak fotovoltaika energii nevyrábí nebo její výkon nestačí na provoz objektu, spotřeba je pokryta elektřinou od distributora. Fotovoltaická elektrárna může být také opatřena bateriovým úložištěm pro možnost ukládání přebytků energie. Baterie tak umožňují odložení spotřeby vyrobené energie a tím i snížení spotřeby elektřiny z distribuční sítě. V případě potřeby je ale možné elektrickou energii stále odebírat, případně i odesílat do sítě.

Naproti tomu ostrovní FV systémy jsou úplně nezávislé na distribuční síti a při pokrývání spotřeby zcela spoléhají na fotovoltaické panely a uloženou energii.  Pokud fotovoltaická elektrárna vyrobí více energie, než je aktuální spotřeba, je nutné veškerou energii uložit.

Celý systém musí být pečlivě navržen

Při konfiguraci ostrovního fotovoltaického systému je důležité pečlivě zvážit řadu parametrů, aby systém fungoval efektivně a splňoval specifické požadavky uživatelů. Vzhledem k tomu, že při návrhu ostrovního systému musí být vybalancována spotřeba objektu s výkonem solární elektrárny a úložišti energie, navržení ostrovní solární elektrárny není triviální záležitostí a je vhodné oslovit specializovanou firmu. Mezi klíčové parametry, které je třeba zohlednit, patří zejména denní a sezónní spotřeba objektu a způsob jeho využití. Dalším rozhodujícím parametrem je poloha objektu. Je nutné stanovit množství dostupného slunečního svitu v dané oblasti a orientaci ploch vhodných k umístění solárních panelů. Tyto vnější podmínky ovlivňují volbu panelů a jejich počet. Dále musí být zvolen vhodný typ baterií s adekvátní kapacitou. Všechny technologie jsou pak propojeny systémem pro řízení akumulace a spotřeby energie a optimalizaci výkonu celé ostrovní elektrárny.

Na samotě, přesto s veškerým komfortem

Fotovoltaické ostrovní systémy jsou vhodnou volbou pro objekty, které nejsou připojeny k distribuční síti. Motivace k pořízení ostrovního systému může být různá, ale nejčastěji se setkáváme s tím, že připojení do rozvodné sítě jednoduše není možné. Jsou tak skvělým řešením pro chaty a chalupy na odlehlých místech, ale i mobilní domy nebo karavany. Spolehlivě pokrýt spotřebu rodinného domu v běžném standardu FV ostrovním systémem není úplně snadné. Nicméně i takové domy vznikají. Příkladem může být realizace rodinného domu poblíž Vyššího Brodu v jižních Čechách. Projekt nazvaný Český soběstačný dům se snaží české veřejnosti na svém příkladu poutavě přiblížit ostrovní technologie.