7. 7. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Cirkulární nákupy jako řešení konzumní společnosti

Dle Eurostatu spotřebuje každý Evropan 13,6 tun materiálu ročně, z toho pouhých 12 % materiálů v evropském průmyslu pochází z recyklace....

Cirkulární nákupy jako řešení konzumní společnosti

Cirkulární nákupy jako řešení konzumní společnosti
Zdroj: Zdroj: Usplash.com

Realizace cirkulární ekonomiky v praxi není zcela jednoduchá. I proto Institut cirkulární ekonomiky společně se svými partnery vydal před nedávnem praktickou metodiku cirkulárních nákupů a veřejných zakázek. Metodika vznikla v rámci programu Erasmus+ a za finanční podpory Nadace KB Jistota. Dokument si klade za cíl inspirovat nejen soukromý a veřejný sektor, ale i širokou veřejnost ke změně spotřebních návyků, které jsou v souladu s udržitelností a cirkulární ekonomikou. Kritériem nákupů by totiž neměla být primárně jen pořizovací cena.

Metodika cirkulárních nákupů a veřejných zakázek doporučuje zaměřit se v rámci zakázky na: 

  • cirkulární dodavatele,
  • obnovu zdrojů,
  • prodloužení životnosti produktu,
  • platformu pro sdílení, 
  • produkty jako službu.

Co je to cirkulární zadávání? 

Jedná se o nákup nebo poptávku produktu nebo služby, který uzavírá jak materiálové, tak energetické cykly a zabraňuje negativním dopadům na životní prostředí. V praxi to znamená, že jsou zadávány zakázky s konkrétními cirkulárními kritérii plnění, jako je například podíl recyklovaných nebo znovupoužitelných materiálů. Zároveň je potřeba myslet na konec životního cyklu výrobku, konkrétně na aspekty, zda půjde produkt znovu použít, upcyklovat nebo demontovat, tedy další kritérium nastavování cirkulárního zadávání. Lze tedy říci, že pomocí cirkulárního zadávání dochází k přehodnocení potřeb a jednotlivých kroků a k postupné implementaci udržitelného smýšlení do každodenního života firmy i jedince. Proto je potřeba celý proces chápat z širšího pohledu a ne pouze na straně poptávky.

Proč je důležité měnit spotřební návyky?

V konzumní společnosti je patrná nadspotřeba a nadprodukce, která převyšuje možnosti a kapacity nerostného bohatství na planetě zemi. Jediné možné řešení, jak zde na planetě zemi zachovat život co nejdéle, je udržitelné nakládání se zdroji a udržitelné spotřební chování. Pokud se nezmění spotřební návyky, je předpokládáno, že roční produkce odpadu stoupne o 70 %, a to do roku 2050. Zároveň by byly zapotřebí v roce 2050 tři planety k zajištění přírodních zdrojů.

Cirkulární ekonomika dokáže: 

  • Do roku 2040 přinést až 1,8 milionů pracovních míst.
  • Mohla by v roce 2050 snížit emise o 40 %, pokud se uplatní na materiály, jako je cement, ocel, plast a hliník.
  • Vede k úsporám až 700 miliard dolarů ročně pro sektor s rychloobrátkovým zbožím.
  • Dokáže snížit 49 % emisí v potravinovém odvětví do roku 2050.
  • Použití recyklovaných materiálů ve stavebnictví by dokázalo zvýšit zisk o 5–9 % (zdroj).

 

Jakými kritérii se řídíte při vašem nákupu? Je to cena, kvalita, nebo dopad na životní prostředí? Pokud chcete nakupovat odpovědně, není to vždy jednoduché, avšak cirkulární nákup či zadání cirkulární zakázky je jeden z prvních kroků, které vedou k aplikaci cirkulární ekonomiky do praxe.