11. 10. 2021 Redakce 3 minuty čtení

Cirkulární zadávání již není pouze pro veřejné instituce. Poptávat cirkulární výrobky a služby mohou i firmy

Cirkulární zadávání je pojem, který v českém prostředí čím dál více začíná rezonovat, a to i díky tomu, že je tento nástroj považován za...

Cirkulární zadávání již není pouze pro veřejné instituce. Poptávat cirkulární výrobky a služby mohou i firmy

Cirkulární zadávání již není pouze pro veřejné instituce. Poptávat cirkulární výrobky a služby mohou i firmy
Zdroj: Zdroj: Unsplash.com

Roztočit kola cirkulární ekonomiky kupní silou

Přetrvávající skepse vůči recyklovaným materiálům je často jmenována jako jedna z kulturních bariér, která brání rozvoji cirkulární ekonomiky, potažmo recyklačního průmyslu v české ekonomice. Spotřebitelé, kteří jsou často vedeni k environmentálně šetrnější spotřebě, mají možnost svými penězi ovlivnit poptávku po recyklovaných materiálech. Mnohem větší kupní sílu a vliv na trh mají veřejné a soukromé instituce, které mohou v rámci svých zakázek uplatňovat environmentálně odpovědná kritéria. Firmy, které dnes rozhodují o tom, jakým nábytkem vybavit své kanceláře, z jakých surovin vyrábět nebo jakého dodavatele energie vybrat, mají obrovský potenciál k podpoře cirkulární ekonomiky v praxi, a to díky vytvoření stabilní poptávky po cirkulárních materiálech a službách. Cena by však neměla být jediným rozhodujícím faktorem. Díky cirkulárním zakázkám ve firemním sektoru lze uvažovat o katalytické změně, která může mít vliv na celý dodavatelský řetězec.  

Jaký je rozdíl mezi environmentálně odpovědným zadáváním a tím cirkulárním?

Cirkulární zadávání je nutné vnímat v komplexní šíři problematiky udržitelnosti. Příkladem může být nákup nábytku do kanceláře. Pokud budeme poptávat výrobky s obsahem recyklátu, jedná se odpovědné nakupování, které odpovídá principům environmentálně šetrné spotřeby. Pokud vás však bude zajímat nejenom materiálové složení, ale i to, zda nábytek splňuje kritéria dlouhověkosti, možnosti repase a také toho, jak s ním bude nakládáno na konci životního cyklu, jedná se v tomto případě o cirkulární zadávání.

Mezi základní oblasti, kde má cirkulární zadávání největší efektivitu, patří:

 • vybavení kanceláře: tisk a grafické materiály, papír, čisticí prostředky a služby úklidu, nábytek, osvětlení, pokrytí podlah a zdí, mobilní telefony a elektronika;
 • energie;
 • stavební materiály;
 • dopravní služby a vozový park.

Kde ve firmách začít s cirkulárními zakázkami?

Principy cirkulárního veřejného zadávání jsou uplatnitelné i v soukromém sektoru. Oproti veřejným institucím disponují firmy větší flexibilitou, díky čemuž mají výhodu v implementaci cirkulárních zakázek. Pokud hledáte cestu, jak začít s cirkulárními zakázkami ve vaší firmě, je vhodné se řídit hierarchií nakládání s odpady, která dává jasný návod na to, jak zbytečnému odpadu předcházet.

 

 1. Snížení: své úvahy začínejte u hledání cest, jak snížit množství nakoupených věcí. Zamyslete se i nad tím, co skutečně potřebujete. Je nezbytné zamezit např. vzniku odpadů z obalů, upřednostňovat opakovaně použitelné produkty a znovu plnitelné obaly, pokud je to možné.
   
 2. Opětovné použití produktu: v tomto kroku se lze zaměřit na zpětný odběr výrobku na konci jeho životního cyklu (např. prostřednictvím příslušné smlouvy s dodavatelem, nejvíce vhodné je to u IT vybavení nebo u nábytku). Životnost výrobku lze zajistit i prostřednictvím zvláštních ustanovení ve smlouvě, kde dodavatel zajistí údržbu, opravu a recyklaci.
   
 3. Recyklace: pokud již na konci životního cyklu výrobek nelze použít, je nezbytně nutné smluvně zajistit jeho recyklaci nebo také podporovat obsah recyklátu při pořízení nových výrobků (např. ve stavebnictví: recyklovaný beton vyžadovaný u zakázek).

Pochopitelně téma cirkulárních zakázek ve firmách nekončí pouze u těchto principů, v současné době pro vás jako inspirace může posloužit celá řada metodik, vydaná k cirkulárnímu veřejnému zadávání, kde je řada principů přenositelná a aplikovatelná v soukromém sektoru, najdete je zde. Kompletní přehled o cirkulárním zadávání lze získat i na vzdělávacím kurzu Institutu Cirkulární Ekonomiky, který začíná již v listopadu 2021.

V následujících článcích seriálu o cirkulárních zakázkách v soukromém sektoru se budeme věnovat konkrétním příkladům dobré praxe v zadávání českých a zahraničních firem.